Koncesje 3Wings

Działalność firmy 3Wings to głównie obrót energią elektryczną. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez 3Wings:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 roku i została wydana dla spółki 3 WINGS S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Abrahama 1A

Numer koncesji: Nr OEE/558/18577/W/2/2009/PJ