Porównaj oferty

Cena prądu w Zielonej Górze w 2024

Wysokość rachunków za energię elektryczną w Polsce zależy głównie od tego, jaka firma jest operatorem systemu dystrybucyjnego w danym regionie kraju, przyjmując tym samym funkcję tak zwanego sprzedawcy prądu z urzędu. Dlatego też nie jest ona taka sama w każdym z województw w Polsce i może się między sobą różnić niekiedy nawet o kilka groszy za 1 kWh energii elektrycznej. Dlatego też sprawdzamy, jakie obowiązują ceny za prąd w Zielonej Górze po wprowadzonych w styczniu 2024 roku podwyżkach.

Kto jest dystrybutorem energii elektrycznej w Zielonej Górze?

W Polsce funkcje operatora systemu dystrybucyjnego pełni pięć największych firm energetycznych, wśród których wyróżnić można firmę Energa, Innogy, PGE, Tauron oraz Enea. To właśnie ostatnia z nich jest wobec tego dystrybutorem oraz jednocześnie głównym sprzedawcą prądu w Zielonej Górze. Dlatego też to od jej stawek zależy to, jak kształtują się ceny prądu w tym regionie Polski oraz ile wynoszą opłaty dystrybucyjne, będące jednym z elementów składowych rachunków za energię elektryczną, jakie muszą płacić mieszkańcy stolicy województwa lubuskiego.

Cena prądu za 1 kWh w Zielonej Górze

Aktualna cena prądu w Zielonej Górze jest jedną z niższych w całym kraju. Wszystko za sprawą tego, że stawki za 1 kWh energii elektrycznej oferowane przez firmę Enea mniej o kilka groszy niż średnia cena prądu w styczniu 2024 roku w Polsce. Dzięki temu gospodarstwa domowe zlokalizowane na terenie Zielonej Góry oraz całego województwa lubuskiego mogą poszczycić się niskimi rachunkami za prąd, nawet pomimo wprowadzonych w tym roku podwyżek jego cen aż o około 37% zgodnie z taryfą zatwierdzoną przez prezesa URE pod koniec 2021 roku.

Cena energii elektrycznej w Zielonej Górze vs ceny energii elektrycznej w innych miastach w Polsce

Aktualna cena prądu w Zielonej Górze jest jedną z najniższych w całym kraju, nieco mniej wynosi ona wyłącznie w Warszawie obsługiwanej przez firmę Innogy. Takie same stawki jak za 1 kWh energii elektrycznej, jak w stolicy województwa lubuskiego płacą natomiast mieszkańcy Bydgoszczy czy Szczecina oraz Poznania. W miastach tych operatorem systemu dystrybucyjnego jest bowiem również firma Enea. W związku z tym oznacza to, że w pozostałej części kraju ceny energii elektrycznej są wyższe niż ceny prądu w Zielonej Górze. Wysokość różnicy w rachunkach za prąd w przeciętnym gospodarstwie domowym, między tym miastem a innymi miastami wojewódzkimi potrafi natomiast wynosić nawet ponad 10 złotych miesięcznie.