Strona główna > Aktualności > Prąd 2022 > Cena za 1 kWh

Cena za 1 kWh

12345

Ocena 3.4/5 (5 głosy/ów)

W skład ceny energii elektrycznej wchodzi wiele czynników. Poczynając od marży sprzedawcy poprzez opłaty zastępcze itd. Wpływ na te składniki nas, jako odbiorców jest żaden, możemy jedynie decydować o sprzedawcy, z którego usług będziemy korzystać.
Cena za 1 kWh

Cena kWh za jednostkę

Marża za sprzedaż energii elektrycznej sa dziś naijniższe od lat. Spółki energetyczne odnotowały znaczne spadki zysków spowodowane wysokością marż sprzedaży energii elektrycznej. "Niska marża wynika z kolei z rosnącej konkurencji, zwłaszcza w segmencie klientów korporacyjnych oraz ze zmiany struktury sprzedaży, która spowodowała wzrost sprzedaży do klientów z niskomarżowych grup taryfowych" - jak podaje nf.pl.
Pomimo spadku przychodów wolumen sprzedaży do odbiorców finalnych wzrasta. Ponieważ w segmencie hurtowym spadki przychodów były jeszcze większe, segment detaliczny w pierwszym półroczu był – poza produkcją energetyki ze źródeł konwencjonalnych – najważniejszym pod względem przychodów obszarem działalności spółek energetycznych.

Czym jest opłata zastępcza

Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię odbiorcom końcowym, przyłączonym do sieci jest obowiązane:

  •  uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia energii z odnawialnych źródeł energii, lub
  •  uiścić opłatę zastępczą odpowiednio do brakującej ilości świadectw pochodzenia.

Opłatę zastępczą uiszcza się zatem za świadectwa, które nie zostały przedłożone do umorzenia do 31 marca roku następnego po ich uzyskaniu (ekoportal.gov.pl). Jak zatem widać, przedsiębiorstwo energetyczne płaci zatem nie tylko za zakup energii, co musi uwzględnić w cenach energii dla odbiorców końcowych.

Płacimy nie tylko za prąd

W opłatach za energię elektryczną uwzględnione są wszystkie opłaty, które ponoszą sprzedawcy energii i opłaty ponoszone przez przedsiębiorstwa energetyczne. Musimy zatem liczyć się z tym, że zapłacimy nie tylko za sam prąd, ale też za możliwość korzystania z sieci dystrybutorowi energii. Fakt pochodzenia energii ze źródeł ekologicznych również jest uwzględniony w cenie energii, którą uiszczamy na naszych rachunkach za prąd.

Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

optimalenergy.pl

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka, w której skupiamy się na tematyce fotowoltaiki, prądu oraz gazu. Od 2010 roku piszemy o rynku energii, tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom

Powrót