Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo
Strona główna > Własna instalacja energetyczna? Sprawdź ile zapłacisz za własne źródło energii.

Własna instalacja energetyczna? Sprawdź ile zapłacisz za własne źródło energii.

Wielu odbiorców energii elektrycznej dostrzegło potencjał, jaki tkwi w branży energetycznej. W Polsce jest bardzo dużo prosumentów (prosument to odbiorca energii elektrycznej, który zajmuje się również jej produkcją). Prosumenci mogą liczyć na spore dofinansowania, bez których niektóre przedsięwzięcia ciężko byłoby uznać za opłacalne. Rozważmy chociażby koszt instalacji fotowoltaicznej. Im większą instalujemy moc, tym większym nakładem finansowym musimy dysponować. Szacuje się, że instalacja o mocy 2 kW wyniesie nas ponad 17 000 zł, natomiast moc 5 kW ciągnie za sobą koszt o wysokości przekraczającej 30 000 zł. Na instalację o mocy 20 kW potrzeba przynajmniej 120 000 zł. Jak widać, koszty są ogromne, jednak należy pamiętać, że głównym celem zielonej energii jest ochrona środowiska. OZE w Polsce i na świecie będzie się rozwijać.

Cena kWh energii

Na portalu Optimal Energy,  możesz znaleźć tabelę, w której porównano ceny kWh energii w zależności od stawki sprzedawcy i kosztów dystrybucji energii elektrycznej. Należy mieć świadomość, że 1 kWh energii elektrycznej pobieranej to suma stawki opłaty na dystrybucję i ceny energii elektrycznej, za którą odpowiada sprzedawca prądu. Porównywarka cen energii elektrycznej oblicza różnicę wynikającą ze zmiany sprzedawcy. Opłaty dystrybucyjne pozostają na tym samym poziomie.

Koszt produkcji energii elektrycznej

Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej jest zdecydowanie najniższy w elektrowniach jądrowych. W przypadku paliwa jądrowego możemy mówić o kwocie 120-140 zł/MWh. Koszt wytwarzania energii elektrycznej w pozostałych przypadkach znacznie wzrasta, jednak w miarę niski koszt uzyskujemy podczas opalania elektrowni węglem brunatnym i kamiennym, przy czym najmniejszy koszt w tej grupie uzyskujemy podczas współspalania węgla kamiennego i mułów w kotle fluidalnym. Kolejną grupą pod względem wysokości jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej stanowią obiekty opalane biomasą, a w tym wypadku koszt energii elektrycznej waha się od 259 zł/MWh do 270 zł/MWh w zależności od rodzaju biomasy. Cena wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych gazem ziemnym wynosi ponad 290 zł/MWh. Jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, trudno się nie zgodzić, że jednostkowa produkcja energii w ten sposób jest bardzo kosztowna. Cena energii wytwarzanej przez farmy wiatrowe przekracza  wartość 300 zł/MWh, natomiast w przypadku ogniw fotowoltaicznych mówimy często o większej kwocie. Porównują koszty energii elektrycznej należy nadmienić, że konieczność zakupu limitów emisji dwutlenku węgla CO2 ma duży wpływ na wzrost jednostkowych kosztów produkcji energii elektrycznej w technologiach, które opierają się na paliwach kopalnych i emitują spore ilości CO2. W przypadku obiektów opalanych paliwami kopalnymi, cena wzrasta od ok. 67 do 79 zł/MWh, natomiast w przypadku elektrowni bazujących na gazie ziemnym, wzrost ceny to ok. 29 zł/MWh.
Analizując powyższe dane możemy stwierdzić jednoznacznie, że Polski nie stać na nie wykorzystywanie atomu.