Porównaj oferty

Cena prądu w Lublinie w 2024

Nie ulega wątpliwości to, że rachunki Polaków za energię elektryczną wzrosły w znacznym stopniu w 2024 roku, w porównaniu, chociażby do tego ile musieli oni płacić jeszcze rok czy dwa lata temu. Wprowadzone podwyżki cen prądu dotknęły mieszkańców wszystkich województw w Polsce, jednak nie oznacza to, że w każdym z nich cena energii elektrycznej jest taka sama. Zależy ona bowiem głównie od tego, kto, w danym regionie kraju jest odpowiedzialny za dystrybucję prądu. W związku z tym, jak obecnie prezentuje się cena prądu w Lublinie?

Kto jest dystrybutorem energii elektrycznej w Lublinie?

W Lublinie, stolicy województwa lubelskiego za dystrybucję energii elektrycznej odpowiedzialna jest jedna z pięciu największych firm energetycznych w naszym kraju, czyli Polska Grupa Energetyczna, w skrócie PGE. Firma ta oferuje dla swoich klientów jedne z wyższych cen prądu w porównaniu do innych sprzedawców i dystrybutorów energii elektrycznej. Dlatego też, choć rachunki za prądu lublinian wzrosły proporcjonalnie do tych, które muszą płacić mieszkańcy innych miast w Polsce, są one aktualnie jednymi z wyższych.

Jaka jest cena 1 kWh energii elektrycznej w Lublinie w 2024 roku?

Aktualna cena prądu w Lublinie uzależniona jest przede wszystkim od stawek oferowanych przez PGE. Te z kolei są wyższe o kilka groszy za 1 kWh energii elektrycznej od średniej ceny prądu wyliczonej w styczniu 2024 i uwzględniającej wprowadzone podwyżki zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposobem dla mieszkańców Lublina na obniżenie rachunku za prąd może być jednak rezygnacja z umowy kompleksowej zawartej w PGE zarówno na sprzedaż, jak i dystrybucję energii elektrycznej i podpisanie nowej z niezależnym sprzedawcą. Dzięki temu będą oni zobowiązani jedynie do uiszczania dla PGE opłaty dystrybucyjnej, zależnej od tego ile kWh prądu zużyją w danym okresie rozliczeniowym.

Cena energii elektrycznej w Lublinie a ceny prądu w innych miastach w Polsce

Porównując obowiązujące aktualnie ceny energii elektrycznej w Lublinie, z cenami w innych miastach naszego kraju można zauważyć, że są one wyższe niż w całej zachodniej części Polski. Niższe ceny prądu niż w Lublinie obowiązują obecnie bowiem między innymi w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie oraz Katowicach i Warszawie. Wyższe rachunki za prąd od lublinian płacą natomiast wyłącznie mieszkańcy Olsztyna oraz Gdańska. Z kolei takie same lub podobne, wyliczane na podstawie średniego zużycia prądu dla przeciętnego gospodarstwa domowego w Rzeszowie, Radomiu oraz Kielcach, gdzie OSD jest również firma Tauron.