Porównaj oferty

Cena prądu w Gdańsku w 2024

Wprowadzone od 1 stycznia 2024 roku podwyżki cen energii elektrycznej objęły całą Polskę. Nie oznacza to jednak, że w każdym regionie kraju rachunki za prąd wynoszą tyle samo. Choć pod względem procentowym wzrost był identyczny, aktualna cena prądu na danym obszarze Polski uzależniona jest przede wszystkim od tego, kto jest na nim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Dlatego sprawdzamy, ile wynosi cena prądu w Gdańsku w 2024 roku.

Kto jest dystrybutorem energii elektrycznej w Gdańsku?

Za dystrybucje energii elektrycznej w Gdańsku odpowiada firma Energa Obrót, której ceny energii elektrycznej są obecnie najwyższe w całym kraju. Dlatego też cena prądu w Gdańsku również plasuje się pod tym względem na wysokim poziomie, znacznie obciążające budżety mieszkańców nie tylko tego nadmorskiego miasta, ale także całego województwa.

Warto jednak pamiętać, że cena prądu w Gdańsku może zostać w pewnym stopniu obniżona. Wystarczy jedynie zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, na tego który oferuje niższe stawki niż Energa. Należy jednak przy tym pamiętać, że w takim przypadku opłaty dystrybucyjne wciąż muszą być płacone dla dystrybutora.

Jaka jest cena 1 kWh prądu w Gdańsku w 2024 roku?

Aktualna cena prądu w Gdańsku jest najwyższa w całej Polsce. Efektem tego jest przede wszystkim to, że jeszcze przed wprowadzeniem 37% podwyżek stawek cen za prąd, zatwierdzonych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki były one wysokie. W związku z tym mieszkańcy Gdańska i całego województwa pomorskiego muszą obecnie płacić za 1 kWh energii elektrycznej więcej, niż wynosiła w styczniu średnia cena prądu dla całej Polski i to o aż kilka groszy. W przeliczeniu na miesięczne zużycie prądu daje to więc w przeciętnym gospodarstwie domowym wyższe rachunki o kilkadziesiąt złotych, a w ciągu roku nawet o kilkaset złotych.

Cena prądu w 2024 roku w Gdańsku a ceny w innych miastach

Tak samo wysoka cena prądu, jak w Gdańsku obowiązuje obecnie wyłącznie w Olsztynie, w którym operatorem systemu dystrybucyjnego jest również firma Energa. Oznacza to więc, że gdańszczanie oraz wszyscy pozostali mieszkańcy województwa pomorskiego płacą wyższe rachunki za prąd niż osoby zamieszkujące pozostałe 14 województw naszego kraju. Różnica ta dochodzi nawet do koło 20 zł miesięcznie w porównaniu do tego, jak kształtują się ceny energii elektrycznej na przykład w Zielonej Górze czy Poznaniu, czy też Warszawie, w której dystrybutorem energii jest firma E.ON. a stawki za 1 kWh prądu najniższe w całej Polsce.