Porównaj oferty

2 kwi 2014

Prąd - baza wiedzy

URE – średnie ceny energii w 2013 r.

Jak co roku Urząd Regulacji Energetyki opublikował już dane na temat średnich cen energii za 2013 r. Po raz pierwszy jednak podano średnią cenę energii dla gospodarstw domowych.

Wróć do: Aktualności URE – średnie ceny energii w 2013 r.

Z tego artykułu dowiesz się

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2013 r. wyniosła 181,55 zł/MWh. Dokładniejsze zestawienia URE podało w odniesieniu do średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji, która w jednostce kogeneracji wyniosła w przypadku jednostki:
  a) opalanej paliwami gazowymi lub o mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW - 193,86 zł/MWh,
  b) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy - 194,29 zł/MWh,
  c) innej niż wymieniona w punkcie a) i b) - 190,45 zł/MWh.
Urząd Regulacji Energetyki podał także średnią cenę sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje i wyniosły one w przypadku jednostek:
  a) opalanych paliwami węglowymi - 40,80 zł/GJ,
  b) opalanych paliwami gazowymi - 72,23 zł/GJ,
  c) opalanych olejem opałowym - 151,40 zł/GJ,
  d) stanowiących odnawialne źródła energii - 48,04 zł/GJ.

Nowe statystyki

URE podał też po raz pierwszy w tym roku średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych za rok ubiegły. Ten obowiązek informacyjny wynika bowiem z ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego czyli tzw. małego trójpaku. Zatem średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym z uwzględnieniem opłaty za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za rok 2013 wyniosła 0,5048 zł/ kWh. Cena ta mimo iż zawiera podatek akcyzowy, nie zawiera podatku VAT. Po doliczeniu podatku VAT wychodzi zatem średnio 62 gr/kWh.
źródło: ure.gov.pl

Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (1 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić