optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Gazeta Wyborcza
Tvn 24
Wp.pl

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Cena prądu u sprzedawcy > URE – średnie ceny energii w 2013 r.

URE – średnie ceny energii w 2013 r.

12345

Ocena 5.0/5 (1 głosy/ów)

URE – średnie ceny energii w 2013 r.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w 2013 r. wyniosła 181,55 zł/MWh. Dokładniejsze zestawienia URE podało w odniesieniu do średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji, która w jednostce kogeneracji wyniosła w przypadku jednostki: 
a) opalanej paliwami gazowymi lub o mocy zainstalowanej elektrycznej źródła poniżej 1 MW - 193,86 zł/MWh, 
b) opalanej metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy - 194,29 zł/MWh, 
c) innej niż wymieniona w punkcie a) i b) - 190,45 zł/MWh.

Urząd Regulacji Energetyki podał także średnią cenę sprzedaży ciepła wytworzonego w jednostkach wytwórczych nie będących jednostkami kogeneracji należących do przedsiębiorstw posiadających koncesje i wyniosły one w przypadku jednostek: 
a) opalanych paliwami węglowymi - 40,80 zł/GJ, 
b) opalanych paliwami gazowymi - 72,23 zł/GJ, 
c) opalanych olejem opałowym - 151,40 zł/GJ, 
d) stanowiących odnawialne źródła energii - 48,04 zł/GJ.

URE podał też po raz pierwszy w tym roku średnią cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych za rok ubiegły. Ten obowiązek informacyjny wynika bowiem z ostatniej nowelizacji Prawa energetycznego czyli tzw. małego trójpaku. 

Zatem średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym z uwzględnieniem opłaty za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej, obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za  rok 2013 wyniosła 0,5048 zł/ kWh. Cena ta mimo iż zawiera podatek akcyzowy, nie zawiera podatku VAT. Po doliczeniu podatku VAt wychodzi zatem średnio 62 gr/kWh.

 

źródło: ure.gov.pl

Powrót