Porównaj oferty

6 lis 2013

Prąd - baza wiedzy

OSD - czekamy na jeden rachunek za prąd.

Odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wdrożenia przez OSD oczekiwanej kompleksowej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

Wróć do: Aktualności OSD - czekamy na jeden rachunek za prąd.

Z tego artykułu dowiesz się

W spotkaniu, które odbyło się z inicjatywy Prezesa URE brali udział przedstawiciele Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Sprzedawców, czyli stron zainteresowanych oraz decydujących o procesie zmiany sprzedawcy energii. Celem jest zadbanie o osoby, które wiedzą jak zmienić operatora prądu.

Kiedy zmiany?

Spotkanie poruszało wiele kwestii i dotyczyło m.in. możliwości zawierania Generalnej Umowy Dystrybucji dla tzw. usługi kompleksowej przez sprzedawców alternatywnych oraz stanowiska URE w kwestii zabezpieczeń należytego wykonania GUD-K, aby uniknąć niejasnych zapisów oraz uzyskać przejrzystość i poprawność działania dokumentu. Podczas rozmów podkreślono także istotność wspólnego modelu rozliczeń, który został określony we wzorze GUD-K.
Reprezentanci poszczególnych OSD przedstawili szczegółowo informacje nt. sposobu, w jaki w praktyce będzie realizowana GUD-K od 1 stycznia 2014 r. Nowe zasady oznaczać zatem będą dla klienta podpisywanie tylko jednej umowy, mimo że sprzedażą i dystrybucją energii zajmować się będą, tak jak dotychczas, dwa różne podmioty. Dzięki umowie kompleksowej odbiorca będzie również otrzymywał jeden rachunek.

Faktury

W trakcie spotkania, sprzedawcy zwrócili też uwagę na kilka bardzo ważnych zagadnień (z punktu widzenia handlu energią) dotyczących m.in. sposobu wystawiania faktur. Zdaniem sprzedawców, faktury przede wszystkim powinny obejmować okres, w którym dokonywany jest faktyczny odczyt, bez podawania danych szacunkowych. Wskazano też na istnienie potrzeby przygotowania przez OSD szczegółowych specyfikacji technicznych, które określałyby zawartość wystawianych faktur oraz format w jakim będą one przekazywane sprzedawcy. Podczas spotkania podjęto również temat dotyczący terminu rozpoczęcia składania powiadomień o zawarciu umowy sprzedaży.
W ramach dalszych działań w celu szybkiego wdrożenia kompleksowej umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej prowadzone są aktualnie prace nad dostosowaniem wzoru GUD-K do przepisów ustawy - Prawo energetyczne, która została znowelizowana ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. Jeżeli nie pojawią się rozbieżności w kwestiach zapisów, już od pierwszego dnia przyszłego roku zmieniając sprzedawcę energii będzie można podpisać jedną umowę na dystrybucję i sprzedaż jednocześnie.
źródło: ure.gov.pl

Oceń artykuł bez dodawania komentarza

4.67 (3 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić