Porównaj oferty
Sprzedawca rezerwowy Enea
OptimalEnergy

Sprzedawca rezerwowy Enea

Zmieniłeś swojego sprzedawcę energii elektrycznej i przez kilka lat cieszyłeś się z niższych rachunków. Nagle bez żadnej zapowiedzi otrzymujesz list od swojego obecnego sprzedawcy. Z jego treści wynika, że umowa została wypowiedziana, a sprzedaż prądu zostanie objęta przez sprzedawcę rezerwowego. Dotychczasowy sprzedawca nie będzie już prowadził sprzedaży z powodu kłopotów finansowych, a odbiorcy są skazani na nowego, drogiego dostawcę energii.

Kto przejmuje rachunek?

Tereny zachodniej Polski są pod nadzorem Enea Operator SP. z o.o. firma sprawuje tam funkcję dystrybutora i to dzięki jej pracy mamy ciągłe dostawy energii do naszych domów. W przypadku, gdy nie zmieniliśmy jeszcze naszego sprzedawcy to Enea S.A. jest naszym sprzedawcą z urzędu. Problem sprzedawcy rezerwowego jest rozwiązywany przez lokalnego OSD. Enea zawiera umowy z firmami, które w razie takiej potrzeby będą pełniły funkcję sprzedawcy rezerwowego, który do momentu podpisania nowej umowy będzie naliczał opłaty za zużycie energii. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie, które w razie niespodziewanego zakończenia działalności firmy energetycznej ma zapewnić klientowi stałą obsługę rachunku. Umowa rezerwowa obowiązuje do czasu podpisania nowej umowy z dowolną firmą energetyczną zajmującą się sprzedażą energii elektrycznej.

Enea – sprzedawca rezerwowy

Enea udostępnia na swojej stronie krótki dokument, w którym znajdziemy szczegóły dotyczące przeniesienia rachunku wskutek wypowiedzenia umowy ze strony firmy energetycznej. Dowiemy się z niego, że w razie takiej potrzeby klient otrzymuje nowego sprzedawcę. Nie ma w takim razie obaw, że dostawy prądu zostaną przerwane. Umowa sprzedaży rezerwowej wchodzi w życie z dniem, w którym następuje zakończenie działalności przez naszego dotychczasowego sprzedawcę. Może także dojść do sytuacji, w której Operator Systemu Dystrybucyjnego, który reprezentuje nas przed wspominanym sprzedawcą rezerwowym, wskaże określony czas w jakim będziemy rozliczani na stawkach obowiązujących w sprzedaży rezerwowej. Sprzedaż rezerwowa jest uruchamiana także w odniesieniu do klienta, który nie ma aktualnej umowy sprzedaży prądu. Jeśli stało się tak, że odbiorca prądu na własną rękę lub z pomocą firmy doradczej zmienił sprzedawcę prądu i nie dopilnował okresu wypowiedzenia - czyli obecna umowa skończyła się przed wejście w życie nowej umowy to również jest wtedy uruchamiana sprzedaż rezerwowa. Dlatego zachęcamy do powierzania tego procesu firmom energetycznym, które obsługują tysiące klientów i zmiana sprzedawcy energii jest dla nich codzienną pracą.

Taryfa rezerwowa - Enea

To w zasadzie nic innego jak taryfy z dopisaną literą ‘r’, oznaczającą rezerwowy tryb rozliczania. Są one mniej atrakcyjne niż te, które otrzymamy od jakiegokolwiek sprzedawcy. W takiej sytuacji pozostajemy tak długo aż nie zmienimy swojego sprzedawcy. Nie trwa to jednak zbyt długo, ponieważ operator powiadamia nas o takiej możliwości i poniekąd jesteśmy zobligowani do tego, żeby taką czynność przeprowadzić jak najszybciej. Powód jest bardzo prosty – wzrost rachunków 2, a nawet 3 krotnie nikomu nie jest na rękę. Jako klient nie jesteśmy z tego zadowoleni a firma energetyczna nie posiada z nami długoterminowej umowy. Taryfy rezerwowe są podzielone w takim sam sposób jak te dostępne u dostawców. Na przykład zamiast oferty G12 otrzymujemy G12r, która również obejmuje rozliczanie na zasadzie strefy dziennej i nocnej.

Klikając w poniższe linki dowiesz się jak sprawnie wyjść z tzw. taryfy rezerwowej dla klientów z obszaru OSD Enea

Pomoc dla klientów indywidualnych


Pomoc dla firm