Porównaj oferty
Enea - rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy z Enea może przebiegać w różny sposób, poniżej opisujemy dwa najczęstsze przypadki. 

Rozwiązanie umowy z Enea przy zmianie dostawcy prądu

Decydując się na zmianę dostawcy prądu całą procedurę związaną z rozwiązaniem obecnie obowiązującej umowy bierze na siebie nowy dostawca, którego wybraliśmy. Klient musi tylko podpisać nową umowę na sprzedaż energii elektrycznej. Jej wejście w życie uzależnione jest od okresu obowiązywania obecnej umowy lub czasu jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy - opuszczenie lokalu / likwidacja licznika

W przypadku, kiedy sprzedajemy nieruchomość lub decydujemy się na opuszczenie lokalu, lub po prostu chcemy zlikwidować niepotrzebny licznik sami musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Żeby całą sytuację załatwić sprawnie należy:

  • wypełnić wniosek dotyczący oświadczenia o wypowiedzeniu umowy,
  • sporządzony zostanie protokół zdawczo odbiorczy i wystawiona ostatnia faktura,
  • wcześniej uregulować należności z dystrybutorem oraz sprzedawcą,
  • licznik zostanie zdemontowany.