Porównaj oferty
Protokół zdawczo odbiorczy Enea
OptimalEnergy

Protokół zdawczo odbiorczy Enea

Protokół zdawczo odbiorczy jest bardzo często spotykany, a w obszarze sprzedaży gazu i prądu to najprościej mówiąc dokument, który umożliwia popularnie nazywane „przepisanie licznika” na nowego użytkownika. W poniższych akapitach zawarliśmy najważniejsze informacje dotyczące procesu oraz okoliczności w jakich należy podjąć działania związane z realizacją formalności.

Na czym polega, kto bierze udział?

Omawiany dokument nie dotyczy tylko przepisania użytkownika licznika energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale odnosi się do szeroko rozumianego przepisania własności nowemu użytkownikowi, przekazania dóbr. Kojarzony jest przede wszystkim jako podstawowy, jeśli nie najważniejszy dokument podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości. Biorą w nim udział dwa podmioty zdający i odbierający(można skorzystać z pełnomocników), które to uzgadniają warunki przekazania i w wyniku obustronnej zgody podpisują wymagane dokumenty. Nas interesuje sytuacja, w której kończymy pobieranie prądu lub gazu od sprzedawcy.

W momencie podpisania protokołu przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za licznik, dlatego zaleca się kilka czynności:

  • sprawdzenie stanu plomb na liczniku
  • sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
  • ustalenia stanu licznika w momencie przekazania

W razie obaw dotyczących warunków, oryginalności i prawidłowości protokołu można podpisać go w obecności wyznaczonego przedstawiciela firmy Enea. Jeśli takowych wątpliwości nie ma, należy bezzwłocznie dostarczyć dokumenty do biura obsługi klienta Enea.

Kiedy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Wprowadzasz się do nowo zakupionego mieszkania, domu i otrzymujesz pierwszy rachunek za prąd. Problem w tym, że mieszkasz tu dopiero kilka dni i nie zdążyłeś jeszcze tego zgłosić do dostawcy energii. Zgłębiając się w treść rachunku zauważasz, że w poprzednim mieszkaniu cena za kWh prądu była znacznie mniejsza i chcesz jak najprędzej zmienić sprzedawcę. Nie należy w tej sytuacji panikować, ale należało zainteresować się tematem przepisania licznika jeszcze przed przeprowadzką. Nie pozostaje nic innego jak skontaktowanie się z poprzednim właścicielem, lokatorem bądź osobą, która widnieje na umowie z dostawcą prądu do lokum. Enea ma na swojej stronie przygotowane pismo, należy je wydrukować i wypełnić przez dwie osoby – zdającą i odbierającą. Następnie dostarczyć owe pismo do Enei, która przyjmuje pismo i przypisuje nowego odbiorcę do podanego adresu.

Formalności ze sprzedawcą prądu Enea

Aby dostarczyć niezbędne dokumenty do dystrybutora energii elektrycznej Enea trzeba się troszeczkę wysilić, ponieważ firma nie przewiduje przesłania dokumentów drogą elektroniczną. Należy osobiście odwiedzić stacjonarny punkt obsługi klienta bądź pocztę i wysłać dokument. Przepisanie licznika poza tym drobnym nieudogodnieniem wciąż nie powinno stwarzać większych problemów.

Co zawiera protokół zdawczo odbiorczy?

Aby sprawnie wypełnić pismo, warto przygotować kilka dokumentów, z których będziemy korzystali w trakcie wypełniania:

  1. dowody tożsamości osoby zdającej i odbierającej
  2. ostatnią fakturę za energię elektryczną
  3. dane licznika

W przypadku wyprowadzki z wynajmowanego mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy nie musi być przekazywany firmie energetycznej. Stanowi on jedynie podstawę do rozliczenia się między właścicielem lokalu a lokatorem.

W pierwszej kolejności oczywiście musi dojść do wypowiedzenia umowy zawartej ze sprzedawcą gazu lub prądu lub zgłoszenie cesji umowy na innego odbiorcę.