Porównaj oferty
Enea - inteligentne liczniki
OptimalEnergy

Enea - inteligentne liczniki

Montowaniem inteligentnych liczników zajmuje się spółka odpowiedzialna za dystrybucję energii elektrycznej, a nie za jej sprzedaż. Pamiętać należy, że właścicielem liczników jest lokalny OSD (dystrybutor) działający na obszarze w którym mieszkamy. Ta reguła dotyczy odbiorców energii elektrycznej zasilanych niskim napięciem czyli odbiorców z grupy taryfowej G (gospodarstwa domowe) oraz C (firmy podłączona do sieci nN). Wszelkie zmiany liczników oraz powiązane z tym procesem koszty ponosi zakład energetyczny, a nie odbiorca. Sprawy mają się inaczej w przypadku dużych odbiorców energii gdzie doprowadzone do użytkownika jest napięcie średnie lub wysokie. Wtedy to za remont/wymianę licznika odpowiada i ponosi koszty właściciel firmy.

Inteligentne liczniki w Enea

Każdy lokalny dystrybutor jest zobowiązany odpowiednią dyrektywą UE do wymiany starych liczników energii na nowe. Tak samo sprawa tyczy się odbiorców obsługiwanych na terytorium OSD Enea. Nie ma konkretnego terminu związanego z zakończeniem tego typu przedsięwzięcia. Pewne jest, że korzyści wynikające z instalowania inteligentnych liczników w gospodarstwach domowych i firmach mogą ułatwić życie.

Inteligentne liczniki dla domu i firmy - korzyści

Do największych zalet tego typu rozwiązania można zaliczyć:

  • brak konieczności odczytu liczników przez inkasenta
  • sprawny, szybki i dokładny sposób odczytu i zapłaty za energię elektryczną
  • rozliczenie tylko i wyłącznie w oparciu o rzeczywiste zużycie energii elektrycznej
  • możliwości skorzystania z rozbudowanych ofert związanych z zakupem energii po różnej cenie w różnych okresie czasu w ciągu doby