Porównaj oferty

Prąd budowlany - cena w 2024 r

Prąd budowlany sprzedawany jest za pomocą taryfy C, która dodatkowo dzieli się na trzy podgrupy:

  • C11 - będącą taryfą jednostrefową,
  • C12a - będącą taryfą dwustrefową, w której cena 1 kWh prądu budowlanego zależy od pory dnia,
  • C12b - będącą taryfą dwustrefową nocną.

W związku z tym cena prądu budowlanego w dużej mierze uzależniona jest od wybranej przez odbiorcę taryfy. Bez względu jednak na nią wprowadzone w 2024 roku podwyżki cen energii elektrycznej sprawiły, że jeśli chodzi o prąd budowlany, cena tej energii znacznie wzrosła.

Podwyżki cen prądu budowlanego w 2024 roku obejmują nie tylko energię czynną, sprzedawaną w ramach tymczasowego przyłącza wykonanego w miejscu inwestycji budowlanej, ale także opłat dystrybucyjnych. Finalnie więc cena prądu w taryfie budowlanej wrosła w porównaniu do 2021 roku o kilkadziesiąt procent, przekładających się na wyższe koszty budowy o nawet kilka tysięcy złotych w ciągu roku.

Czym jest prąd budowlany?

Prąd budowlany jest jedną z taryf energetycznych, w ramach której sprzedawca prądu sprzedaje odbiorcy energię elektryczną niezbędną do przeprowadzania prac w trakcie trwania inwestycji budowlanej. Taryfa budowlana jest odpowiedzią na zakaz związany z zasilaniem placów budowy prądem stałym, dlatego też dostarczany jest on na nią za pomocą tymczasowego przyłącza elektrycznego.

Tego typu taryfa posiada to samo oznaczenie jak prąd sprzedawany dla małych firm, czyli zaliczana jest do grupy C. Moc umowna dostarczanej w ramach niej energii elektrycznej określana jest zazwyczaj na podstawie maszyn wykorzystywanych podczas budowy, technologii w jakiej powstaje budynek oraz innych potrzeb. Przy jej określaniu należy także pamiętać, że w przyszłości będzie ona miała również znaczący wpływ na koszt kupowanej energii elektrycznej, o czym więcej piszemy w kolejnym akapicie.

Dlaczego prąd budowlany był zawsze droższy od prądu dla gospodarstw domowych?

Taryfa budowlana od zawsze cechuje się wyższą ceną za energię elektryczną niż w przypadku klasycznej taryfy z grupy G przeznaczonej dla gospodarstw domowych. Różnica w tej cenie prądu spowodowana jest przede wszystkim tym, że takie elementy rachunku jak stałe stawki sieciowe oraz opłat przejściowych są przemnażane przez zadeklarowaną moc umowną. W efekcie opłaty za prąd budowlany są nawet o połowę wyższe niż w przypadku taryfy G, w której opłaty są zawsze stałe, a ich wysokość nie jest w żaden sposób uzależniona od ilości zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym.

Obecnie wysokie koszty związane z zakupem energii budowlanej zostały dodatkowo wzmożone przez podwyżki cen prądu, które jeszcze bardziej podniosły wysokość rachunków, które muszą płacić osoby będące w trakcie realizacji inwestycji budowlanej. Dlatego też po zakończeniu budowy warto jak najszybciej przejść z prądu budowlanego na taryfę przeznaczoną dla gospodarstw domowych. Proces ten wymaga złożenia odpowiedniego wniosku u sprzedawcy energii elektrycznej wraz z zaświadczeniem o odbiorze budynku oraz w przypadku wykorzystywania przyłącza tymczasowego, zmiany go na docelowe.

Czy ceny za prąd budowlany podlegają regulacji stawek przez prezesa URE?

Lawinowy wzrost cen prądu w taryfie budowlanej wynika nie tylko z ogólnoeuropejskich podwyżek cen energii elektrycznej. Taryfa budowlana nie należy bowiem do taryf, których stawki muszą być zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, pomimo, że wykorzystywana jest ona w wielu przypadkach przez przyszłe gospodarstwa domowe. Oznacza to więc, że cena prądu budowlanego jest ustalana w indywidualny sposób przez sprzedawców energii elektrycznej na podstawie sytuacji na rynku energetycznym. Stawki taryfy budowlanej w 2024 roku w wyniku tego w odróżnieniu od tych z grupy G zostały w związku z tym ustalone przez sprzedawców bez żadnych regulacji, co tylko dodatkowo pogłębiło znaczącą różnicę w kosztach zakupu energii budowlanej.