Porównaj oferty

Ceny prądu na giełdzie

Jedną z głównych przyczyn rosnących cen prądu w 2022 roku były notowania energii elektrycznej na giełdach w 2021 roku, które osiągały rekordowe wartości. Obecnie sytuacja ta nie wygląda jednak wcale lepiej. Kryzys energetyczny wywołany wojną w Ukrainie, rosnący popyt na prąd oraz rosnące ceny surowców energetycznych sprawiają bowiem, że ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym stale rosną, a to oznacza jedno. Kolejne podwyżki dla odbiorców końcowych będących zarówno gospodarstwami domowymi, jak i firmami mogą być nieuniknione.

Czym jest Towarowa Giełda Energii?

Towarowa Giełda Energii SA w Warszawie to polska giełda powstała w 1999 roku mająca od 2003 roku licencję Komisji Nadzoru Finansowego, na której dochodzi do transakcji związanych z zakupem i sprzedażą między innymi energii elektrycznej w hurtowych ilościach. To właśnie na Towarowej Giełdzie Energii większość sprzedawców prądu zaopatruje się w energię elektryczną, która następnie trafia do odbiorców końcowych.

Uczestnikami rynku giełdzie są wytwórcy, czyli producenci prądu, dostawcy energii elektrycznej, firmy zajmujące się obrotem prądem oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Na TGE dostęp do informacji rynkowych mają wszyscy uczestnicy obrotu energią, dzięki temu ceny energii elektrycznej są zgodne ze stawkami rynkowymi.

W przypadku giełdy energii należy także wspomnieć, że tego typu instytucje funkcjonują w całej Europie. Przykładowo we Francji oraz Niemczech odpowiednikiem polskiej TGE jest giełda European.

Cena energii elektrycznej na giełdzie — wykres

Cena rynkowa energii elektrycznej podawana jest co godzinę, jej stawka danego dnia określana jest natomiast najczęściej na podstawie średniej wyciągniętej z cząstkowych stawek. Jednostką, w jakiej sprzedawana jest na Towarowej Giełdzie Energii energia elektryczna jest 1 MWh. Poniższy wykres prezentuje natomiast aktualne ceny energii elektrycznej na TGE, które w tym roku kilkukrotnie przebijały już rekordowe bariery, zbliżając się do poziomu równego niemal 1000 zł/MWh.

Jak ceny energii elektrycznej na TGE wpływają na wysokość rachunków za prąd?

Sprzedawcy prądu, aby móc go dostarczyć odbiorcom, muszą się najpierw w niego zaopatrzyć. Dokonują oni tego najczęściej poprzez jego zakup na Towarowej Giełdzie Energii. W związku z tym ceny obowiązujące za 1 MWh prądu mają następnie realne przełożenie na ceny energii elektrycznej sprzedawanej odbiorcom końcowym, gdyż firmy zajmujące się obrotem energią muszą na niej zarobić.

Co wpływa na rosnące ceny energii elektrycznej na giełdzie?

Cena energii elektrycznej na rynku osiąga w tym roku rekordowe wartości. Tylko w maju 2022 roku wynosiła ona 995,80 zł/MWh w przypadku kontraktów na przyszły rok. Dla porównania w przypadku tych samych kontraktów rok wcześniej średnia cena prądu na giełdzie była równa 384,16 zł/MWh. Przyczyn rosnących cen prądu na giełdzie jest kilka. Do najważniejszych z nich zalicza się jednak:

  • rosnące ceny surowców energetycznych na rynku,
  • wzrost cen uprawnień do emisji CO2,
  • większy popyt na prąd w całej Europie.