Porównaj oferty

4 sie 2014

Prąd - baza wiedzy

Zmiana sprzedawcy energii wzrost dynamiki

Postępująca liberalizacja rynku wymusiła systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.

Wróć do: Aktualności Zmiana sprzedawcy energii wzrost dynamiki
Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Zmiana sprzedawcy energii w liczbach

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów (wiemy jak zmienić dostawcę prądu) ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W związku z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na utrzymujący się wzrost dynamiki zmiany sprzedawcy gazu. W II kw. 2014 r. dokonano 217 zmian sprzedawcy gazu - najwięcej w dotychczasowej historii monitorowania rozwoju rynku detalicznego. Taki stan rzeczy był jednak spowodowany faktem, iż jeden ze Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej wycofał się z prowadzenia działalności na rynku detalicznym i jego klienci - odbiorcy z grup taryfowych W1-4, byli zmuszeni do dokonania ponownej zmiany sprzedawcy. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2014 r. odnotowano 697 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, 2013 oraz II kw. 2014 r.:

ilośc zmian sprzedawców

Coraz więcej sprzedawców

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę musi on mieć podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2014 r. 69 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSD lub z OSP. W OSD 31 sprzedawców posiadało ważne Umowy Ramowe, z kolei w OSP ich liczba na koniec II kw. 2014 r. wyniosła 67. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, wszyscy sprzedawcy dostosowali do końca II kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej. Podpisanie przez sprzedawców nowych umów oznacza, że mogą świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski.
źróło: Urząd Regulacji Energetyki

Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić