Strona główna > Aktualności > Prąd 2023 > Zmiana sprzedawcy energii wzrost dynamiki

Zmiana sprzedawcy energii wzrost dynamiki

12345

Ocena 5.0/5 (2 głosy/ów)

Postępująca liberalizacja rynku wymusiła systematyczne monitorowanie stopnia rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej.
Spis treści - z tego artykułu dowiesz się:
Zmiana sprzedawcy energii wzrost dynamiki
Zgodnie z obowiązującą zasadą TPA (Third Party Access), uregulowaną w art. 4 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odbiorcy końcowi mogą indywidualnie korzystać z sieci lokalnego dostawcy w celu dostarczenia energii kupionej u dowolnego sprzedawcy.

Zmiana sprzedawcy energii w liczbach

Na swobodę wyboru sprzedawcy wpływa kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów (wiemy jak zmienić dostawcę prądu) ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku. W związku z tym, że liczba zmian sprzedawcy stanowi prosty i wiarygodny miernik rozwoju konkurencyjnego rynku gazu, Prezes URE cyklicznie przeprowadza ocenę rzeczywistego korzystania z prawa wyboru sprzedawcy wśród odbiorców uprawnionych. Analiza danych zebranych na podstawie wypełnionych przez OSP (OGP GAZ-SYSTEM SA) oraz przez sześć Oddziałów Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ankiet kwartalnych wskazuje na utrzymujący się wzrost dynamiki zmiany sprzedawcy gazu. W II kw. 2014 r. dokonano 217 zmian sprzedawcy gazu - najwięcej w dotychczasowej historii monitorowania rozwoju rynku detalicznego. Taki stan rzeczy był jednak spowodowany faktem, iż jeden ze Zleceniodawców Usługi Dystrybucyjnej wycofał się z prowadzenia działalności na rynku detalicznym i jego klienci - odbiorcy z grup taryfowych W1-4, byli zmuszeni do dokonania ponownej zmiany sprzedawcy. W 2011 r. odnotowano jedynie kilka przypadków zmiany sprzedawcy, w 2012 r. ich liczba zwiększyła się do 210, w 2013 r. do 429, natomiast od początku prowadzenia monitoringu do końca II kw. 2014 r. odnotowano 697 zmian sprzedawcy gazu. Poniższy wykres pokazuje dynamikę zmian sprzedawcy (wg liczby przełączeń) wg stanu na koniec 2011, 2012, 2013 oraz II kw. 2014 r.:

ilośc zmian sprzedawców

Coraz więcej sprzedawców

Istotnym czynnikiem wspierającym wzrost liczby zmian sprzedawcy na rynku gazu jest fakt, by OSD posiadał możliwie największą liczbę podpisanych umów o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umów Ramowych). Umowy Ramowe, zawierane pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą, warunkują prowadzenie przez sprzedawcę paliwa gazowego działalności na terenie danego OSD. Co za tym idzie, abyśmy mogli zmienić sprzedawcę musi on mieć podpisaną umowę o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z operatorem systemu dystrybucyjnego, do sieci którego jesteśmy przyłączeni. Umowa ta określa warunki funkcjonowania sprzedawcy na terenie operatora oraz jego współpracy z tym operatorem. Z końcem II kw. 2014 r. 69 sprzedawców miało zawarte ważne umowy z OSD lub z OSP. W OSD 31 sprzedawców posiadało ważne Umowy Ramowe, z kolei w OSP ich liczba na koniec II kw. 2014 r. wyniosła 67. W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2014 r. nowej IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz z uwagi na wprowadzenie jednego obszaru dystrybucyjnego dla każdego rodzaju paliwa gazowego zastępującego dotychczasowe obszary dystrybucyjne, wszyscy sprzedawcy dostosowali do końca II kw. 2014 r. dotychczasowe umowy do przesłanego im przez OSD nowego wzorca umowy dystrybucyjnej. Podpisanie przez sprzedawców nowych umów oznacza, że mogą świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski.
źróło: Urząd Regulacji Energetyki

Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

optimalenergy.pl

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka, w której skupiamy się na tematyce fotowoltaiki, prądu oraz gazu. Od 2010 roku piszemy o rynku energii, tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom

Powrót