Porównaj oferty

22 sie 2013

Prąd - baza wiedzy

Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne

Te dwa pojęcia są bardzo często ze sobą mylone lub traktowane jako jedno. Tym czasem są to zupełnie odmienne zagadnienia, które bardzo łatwo rozróżnić, gdy zna się ich znaczenie i zastosowanie.

Wróć do: Aktualności Audyt energetyczny a świadectwo energetyczne

Świadectwo energetyczne w prawie budowlanym

Świadectwa energetyczne są związane z prawem budowlanym. Po wieloletnich sporach o charakterze politycznym wdrożono w życieakt prawny regulujący obowiązek certyfikacji energetycznej budynków. Dyrektywa unijna 2002/91/WE zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2009 roku. Jej celem jest stworzenie skutecznego narzędzia, jakim stał się certyfikat energetyczny, aby obniżać zużycie energii dla pojedynczych budynków, a w efekcie pośrednio redukować globalną emisję gazów cieplarnianych.

Znowelizowane Prawo Budowlane stanowi, iż począwszy od 1 stycznia 2009 roku właściciel każdego nowopowstałego budynku musi posiadać świadectwo energetyczne. Według tych założeń powiatowe urzędy nadzoru budowlanego nie mogą wydać zgody na użytkowanie budynku, zanim nie przedstawi im się certyfikatu energetycznego załączonego do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Dla właścicieli domów czy mieszkań posiadanie certyfikatu wiąże się z dodatkowymi kosztami, gdyż o dokument taki należy się zatroszczyć samodzielnie. Jednakże w efekcie posiadanie go generuje korzyści w postaci zwiększenia atrakcyjności budynku dla potencjalnych kupców lubnajemców. Świadectwo energetyczne wiąże się bowiem z dobrą termoizolacją budynku czy mniejszym zużyciem prądu. Świadectwa energetyczne dotyczą jednak nie tylko rynku pierwotnego. Obrót na rynku wtórnym również wymaga, aby każda transakcja kupna i sprzedaży bądź też najmu budynku lub mieszkania potwierdzona przez akt notarialny wiązała się z okazaniem świadectwa.

Czym zatem jest audyt energetyczny?

Są to czynności polegające na opracowaniu zakresu działań oraz parametrów technicznych i ekonomicznych w celu termomodernizacji budynku, w celach zmniejszenia kosztów za energię. Audyt można wykonywać dobrowolnie, jeżeli chcemy zwiększyć oszczędności z tytułu zmniejszenia zużycia energii. Audyt energetyczny polega na zbadaniu dotychczasowego zużycia energii oraz opracowaniu najbardziej optymalnego rozwiązania, czyli np. wyszukanie miejsc, z których „ucieka ciepło” z budynku w celu zaradzenia temu problemowi i przeprowadzenia odpowiedniej modernizacji lub remontu.

Wykonanie planu audytu energetycznego wiąże się z tzw. Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, czyli ulepszeniem budynku, w wyniku którego m.in. następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.
Ulepszenia mogą obejmować:

  • wymianę okien i drzwi zewnętrznych
  • modernizację systemu wentylacji
  • modernizację systemu grzewczego
  • modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

Różnica pomiędzy audytem energetycznym a świadectwem energetycznym

Podsumowując certyfikaty energetyczne (świadectwa energetyczne) to dokumenty, które budynki muszą posiadać, aby wykazać ich niskie zużycie energii. Audyty energetyczne to czynności związane z opracowaniem planu działania w celu zwiększenia oszczędności z tytułuzmniejszenia zużycia energii i są wykonywane dobrowolnie dla już powstałych budynków.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

4.75 (4 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić