Porównaj oferty

4 cze 2019

Gaz - baza wiedzy

Cena gazu w 2019. Cena w PGNiG będzie wyższa?

Od kilku tygodni trwa dyskusja na temat ceny prądu 2019 roku. Tak jak pisaliśmy wcześniej na naszych stronach na temat energii elektrycznej, o ile w przypadku firm podwyżki cen prądu są nieuniknione i jedynym rozwiązaniem jest zmiana sprzedawcy prądu, o tyle w przypadku gospodarstw domowych, to czy cena prądu 2019 roku pójdą w górę zależy w dużej mierze od decyzji politycznej. Identycznie sytuacja jest w przypadku gazu ziemnego.

Wróć do: Aktualności Cena gazu w 2019. Cena w PGNiG będzie wyższa?

Zakup gazu dla firmy będzie droższy. W przypadku gospodarstw domowych jeden z wiceprezesów PGNiG zapewnia, że firma nie przewiduje wyższych cen za kWh sprzedawanego gazu ziemnego. Czy to na pewno oznacza, że rachunek za gaz nie będzie wyższy?

Ceny gazu 2019 w PGNiG bez zmian, a rachunki wyższe...

Jak to możliwe? Być może cena sprzedaży gazu ziemnego nie wzrośnie, ale w górę pójdą stawki za tzw. opłaty stałe i dystrybucję. Nie jest tajemnicą, że w Polsce coraz więcej inwestuje się w infrastrukturę przesyłową, a to kosztuje. Pieniądze na te cele pochodzą oczywiście z naszych rachunków. Zapewnienie, że PGNiG nie podniesie ceny sprzedaży gazu ziemnego nie świadczy o tym, że nie wzrosną koszty dystrybucji gazu. Finalnie za taką samą ilość spalanego gazu co w 2018 roku zapłacimy więcej.

Ceny gazu ziemnego na przestrzeni lat

Sprawdźmy teraz ile w ciągu ostatnich lat płaciliśmy za gaz ziemny. Jak wiemy, rynek gazu ziemnego jest regulowany. Oznacza to, że maksymalne ceny sprzedaży gazu ziemnego musi zatwierdzać Urząd Regulacji Energetyki. Do października 2017 roku regulacja dotyczyła zarówno cen dla firm jak i dla gospodarstw domowych. Liberalizacja rynku gazu dla firm we wspomnianym 2017 roku spowodowała, że zatwierdzanie cen w taryfach odnosi się już tylko do klientów indywidualnych. Na przykładzie klientów indywidualnych sprawdzimy jak ceny gazu ziemnego zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Analizować będziemy ceny gazu dla mieszkańców Warszawy czyli w miejscu gdzie kupuje się najtańszy gaz ziemny dla: taryfa W-1.1, W-2.2, W-3.6, W-4, a sprzedawca gazu to firma PGNiG. Zaczniemy od stawek za dystrybucję gazu ziemnego

Stawki za dystrybucję gazu ziemnego [netto]
2015 2016 2017 2018
Stawka stała (obszar warszawski) [zł/mc]
W-1.1 3,80 3,80 3,80 3,52
W-2.2 11,70 11,80 11,70 10,85
W-3.6 40,06 40,06 40,06 37,15
W-4 222,34 222,34 222,34 206,20
Stawka zmienna (obszar warszawski) [zł/kWh]
W-1.1 0,04488 0,04488 0,04488 0,04162
W-2.2 0,02821 0,02821 0,02821 0,02626
W-3.6 0,02489 0,02489 0,02489 0,02308
W-4 0,02456 0,02456 0,02456 0,02278

Jak widać ceny dystrybucji gazu na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniały się dynamicznie. W 2018 roku nastąpiła obniżka stawek za dystrybucję gazu ziemnego.

Co ze zmianami ceny sprzedaży gazu ziemnego? Tutaj dynamika zmian jest bardziej widoczna:

ceny gazu 2019

Opracowanie własne optimalenrgy.pl na podstawie zatwierdzonych przez URE taryf dla gospodarstw domowych

Do końca 2016 roku mieliśmy systematyczny spadek cen gazu ziemnego. Od tego czasu ceny gazu rosną i ta tendencja będzie się utrzymywać najprawdopodobniej przez najbliższe 3-4 lata. Zatrzymać wzrost cen na naszych rachunkach możemy zmieniając sprzedawcę gazu, o czym piszemy na końcu artykułu. Sprawdźmy jak sytuacja wygląda w przypadku stałych, comiesięcznych opłat abonamentowych dla firmy PGNiG Obrót:

Comiesięczna opłata abonamentowa [netto]
2015 sierpień 2015 2016 marzec 2016 czerwiec 2016 2017 marzec 2017 2018 marzec 2018 sierpień 2018
Taryfa W-1.1 [zł/mc] 3,66 3,66 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3
Taryfa W-2.2 [zł/mc] 6,97 6,97 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28
Taryfa W-3.6 [zł/mc] 6,97 6,97 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28 6,28
Taryfa W-4 [zł/mc] 17,6 17,6 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85 15,85

W przypadku stałych comiesięcznych opłat abonamentowych tak samo jak w przypadku stawek za dystrybucję gazu ziemnego dynamika zmian była znikoma, a ceny od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie

Ceny gazu ziemnego na giełdzie

Wiemy już ile płaciliśmy za gaz w ciągu ostatnich lat. Analizując ceny gazu w Polsce nie sposób nie wspomnieć o cenie gazu jaka utrzymuje się na giełdzie. Wolny rynek gazu ziemnego, dostęp do Towarowej Giełdy Energii powoduje, że cena gazu w sprzedaży do klienta finalnego jest odbiciem tego co dzieje się na giełdzie. Trzeba pamiętać, że cena zakupu gazu ziemnego na początku 2018 roku wynosiła poniżej 100 zł za MWh, dziś ceny są o prawie 70% wyższe. Skąd taka różnica? Są dwa główne powody:

  • pierwszym z nich jest coraz większe zapotrzebowanie na gaz. Rozbudowa sieci dystrybucyjnych, większe zapotrzebowanie ze strony przemysłu powoduje, że zużycie gazu rośnie, a przecież zima dopiero przed nami
  • po drugie wyższe zużycie gazu powoduje zmniejszenie ilości gazu w naszych krajowych magazynach

Do dwóch powyższych punktów można jeszcze dodać trzeci. Z jednej strony dywersyfikacja dostaw gazu do Polski to obowiązek osób dbających o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Z drugiej skroplony gaz ziemny dostarczany do Świnoujścia z USA czy też Kataru jest droższy niż ten sprowadzany z Rosji.

Zmiana sprzedawcy gazu da gwarancje stałej ceny

Prognozy zmiany cen gazu ziemnego dla najbliższych 3-4 lat przewidują jego podwyżki. Jest to związana z tym co napisaliśmy wcześniej, czyli przede wszystkim rosnącym zapotrzebowaniem na gaz ziemny. Rząd zapewne będzie pracował nad różnego rodzaju rozwiązaniami mającymi na celu zminimalizowanie podwyżek cen gazu ziemnego, ale czy taki program wejdzie w życie i kto z niego będzie mógł skorzystać z tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że wolny rynek gazu ziemnego pozwala zarówno klientom indywidualnym jak i właścicielom firm zabezpieczyć się przed podwyżkami ceny gazu ziemnego 2019 roku i w latach kolejnych. Dostępne na rynku oferty z tzw. gwarancją stałej ceny kWh gazu ziemnego dają pewność zakupu błękitnego paliwa po stałej cenie przez okres roku, dwóch, a nawet 3 lat. Jest to sprawdzona forma zabezpieczenia kosztów zakupu gazu na najbliższe lata. Warto dodać, że zmiana sprzedawcy gazu ziemnego została przeprowadzona już dla ponad 200 tysięcy klientów indywidualnych i firm.

Gdzie sprawdzić jakie są aktualne ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych?

Widzimy wyraźnie, że zmienność cen gazu ziemnego w ciągu ostatnich lat była dość znacząca. Na przykładzie firmy PGNiG, która to firma jest największym sprzedawcą gazu w Polsce nie do końca można oddać dynamikę zmian cen gazu ziemnego. Przedstawione wyżej ceny muszą być zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, a długoterminowe kontrakty na dostawy gazu powodują, że firma nie tak często jak inni gracze zmienia swoje stawki za 1 kWh gazu ziemnego. Co to dla nas oznacza? Tak samo jak na każdym innym wolnym rynku, tak samo w przypadku gazu ziemnego oferowane ceny zakupu towaru jakim jest gaz ziemny są w tym przypadku zależne od bieżącej ceny na Towarowej Giełdzie Energii. Alternatywni sprzedawcy gazu ziemnego kupując gaz na giełdzie mają możliwość bardziej elastycznego zakupu gazu ziemnego, którego cena zmienia się praktycznie każdego dnia. Przekłada się to na oferty mniejszych sprzedawców gazu, dzięki czemu cyklicznie na rynku pojawiają się bardzo atraktycjne oferty na zakup błękitnego paliwa. My, jako osoby, które nie uczestniczą w tym procesie trudo abyśmy śledzili ceny na giełdzie. Najlepszym miejscem do sprawdzania jakie są aktulane ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych są strony takie jak nasza - porównywarka cen gazu ziemnego, gdzie w ciągu kilku kliknięć myszką będziemy mogli poznać jakie są obecnie dostępne na rynku oferty. Można oczywiście śledzić także oferty na stronach samych sprzedawców lub wejść na stroną Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie w plikach .pdf są dostępne informacje na temat wysokości taryf. W praktyce obie alternatywne opcje powodują, że szukanie ofert zajmie nam sporo czasu. Dodatkowo, każdy ze sprzedawców na swoich stronach będzie próbował nas skusić do podpisania umowy nazwijmy to "sztuczkami marketingowymi", które nie zawsze wyglądają tak różowo jak są przedastawione. Z kolei na stronie URE, przebijając się przez dziesiątki długich .pdf'ów mało prawdopodobne, że ktoś z nas będzie wiedział, w jaki sposób poprawnie odczytać cenę za gaz ziemny.

Jakie czynniki mogą zadecydować o niższych cenach gazu po 2019 roku?

Napisaliśmy już jakie czynniki wpływają na wzrost ceny gazu ziemnego w 2019 roku i co zrobić aby ten wzrost zatrzymać. Trzeba jednak pamiętać, że na wahania ceny gazu wpływ mają nie tylko czynniki rynkowe czy też inwestycyjne w infrastrukturę, ale także decyzje polityczne. Co w takim razie może/powinno się wydarzyć, aby ceny gazu spadły? Zacznijmy od czynników rynkowych:

  1. Dalsze inwestycje w infrastrukturę pozwalającą na import gazu z innych kierunków niż Rosja. Chodzi przede wszystkim o dalszą rozbudowę gazoportu w Świnoujściu oraz budowę gazociągu po dnie Bałtyku, który umożliwi nam transport gazu z północy Europy

  2. Większe możliwości importu, które jednocześnie pójdą w parze z nie tak dużym wzrostem zapotrzebowania na gaz, spowoduje, że towaru na rynku będzie więcej niż osób/firm które ten towar mogą kupić. W takiej sytuacji naturalnym jest, że ceny gazu powinny spadać. Co więcej dalsze inwestowanie w infrastrukturę przesyłową da Polsce możliwość sprzedaży gazu ziemnego dostarczanego od strony Morza Bałtyckiego do takich krajów jak Czechy, Słowacja czy też na Ukrainę i naliczania sobie odpowiedniej marży

Czynniki inwestycyjne czyli im więcej zbudujemy tym więcej pieniędzy potrzebujemy na inwestycje. Pieniądze nie muszą jednak pochodzić od odbiorców finalnych (przynajmniej w sposób bezpośredni) tzn:

  1. Rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych jest bardzo mocno wspierana przez programy Unii Europejskiej, która mocno finansuje tego typu inwestycje

  2. Przy czynnikach rynkowych, które opisaliśmy wyżej może dojść do podpisania umowy na budowę sieci przesyłowej na terenie naszego kraju, która to budowa w dużej części może zostać sfinansowana przez opłaty uiszczane przez naszych sąsiadów za udostępnienie możliwości zakupu gazu ziemnego z innego niż dotychczasowe kierunki

Czynniki polityczne - czyli te najbardziej nieprzewidywalne. Można się o tym przekonać chociażby na podstawie ustawy zamrażającej ceny prądu w Polsce. Czy w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na tak dużą ingerencję w rynek gazu ziemnego? Naszym zdaniem nie, ale jeśli taka sytuacja miałaby mieć miejsce to nie wcześniej niż w roku 2023, czyli przed kolejnymi wyborami do sejmu :)


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (9 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić