Porównaj oferty

Ubezpieczenie fotowoltaiki – czy warto?

Polisy dotyczące odnawialnych źródeł energii to stosunkowo młody segment rynku ubezpieczeń w naszym kraju. Warto jednak dokładnie policzyć czy i ew. w jakim stopniu zakup ubezpieczenia wpłynie na zwrot z naszej inwestycji w fotowoltaikę.

Wróć do: Aktualności Ubezpieczenie fotowoltaiki – czy warto?
Wielu inwestorów, decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych na swoim dachu interesuje się wyłącznie kwestią gwarancji, udzielanych przez producenta lub firmę montażową, a nie ewentualnym ubezpieczeniem instalacji od różnego typu zagrożeń. Niekiedy właściciele instalacji fotowoltaicznych nie zdają sobie sprawy z tego, że gwarancja producenta nie chroni ich inwestycji przed zdarzeniami losowymi, takimi jak zerwanie paneli z dachu z powodu huraganu, uszkodzenie paneli w wyniku gradobicia czy uderzenia pioruna. Istnieją także inne czyhające zagrożenia, których nie obejmuje gwarancja na fotowoltaikę, takie jak np. kradzież elementów instalacji czy ich zniszczenie za sprawą aktów wandalizmu lub niespodziewanych zdarzeń (np. podczas prac remontowo-budowlanych). Czy warto ubezpieczać instalację fotowoltaiczną? Dla wielu gospodarstw domowych, jak i firm, instalacja fotowoltaiczna jest dużą inwestycją, której zwrot rozłożony jest w czasie na długie lata. Biorąc pod uwagę ten fakt oraz stosunkowo niewysokie ceny dostępnych na rynku ubezpieczeń, skorzystanie z nich wydaje się dobrym rozwiązaniem. Ubezpieczenie fotowoltaiki zapewnia spokój i większą pewność, że inwestycja zwróci się w zaplanowanym czasie.

Ile kosztuje ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej?

Ceny ubezpieczeń fotowoltaiki na polskim rynku zależą bezpośrednio od wielu czynników. Są one obliczane indywidualnie przez agentów, w zależności od m.in. wielkości instalacji, jej rodzaju, producenta wykorzystanych w niej elementów, mocy oraz miejsca montażu (na dachu czy na gruncie, od strony drogi publicznej czy w odległości od niej itp.). Ubezpieczyciel indywidualnie ocenia ryzyko np. narażenia instalacji na warunki atmosferyczne (np. ewentualne podtopienia) czy zdarzenia losowe (np. uszkodzenie paneli słonecznych przez rosnące w pobliżu drzewa). Ubezpieczający ma z reguły do wyboru kilka wariantów ubezpieczenia, różniących się zakresem ochrony oraz kwotami, które można uzyskać w razie pokrywanego ubezpieczeniem zdarzenia. Finalnie koszt instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego również wpływa na koszty ubezpieczenia fotowoltaiki, które to nie są z reguły wysokie i w przypadku przeciętnych instalacji w gospodarstwach domowych startują już od kilkudziesięciu złotych rocznie. Warto zauważyć jednak, że część firm ubezpieczeniowych nie oferuje ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej jako osobnego produktu, ale jako element polisy ubezpieczenia domu czy mieszkania. W takiej sytuacji, wybierając zakres ubezpieczenia zaznaczamy, czy posiadamy instalację fotowoltaiczną i czy chcemy ją ubezpieczyć wraz z nieruchomością i innymi należącymi do niej elementami. Zakres ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej może zależeć wówczas od wybranego wariantu polisy mieszkaniowej.

ubezpieczenie fotowoltaiki
źródło: pixabay

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej – jakie warunki trzeba spełnić?

Większość firm ubezpieczeniowych, oferujących polisy dotyczące instalacji fotowoltaicznych, stawia pewne warunki, które muszą zostać spełnione, aby umowa ochrony mogła zostać podpisana. Przede wszystkim, obejmowana ubezpieczeniem instalacja musi być sprawna technicznie i pozbawiona wad konstrukcyjnych. Musi także posiadać odpowiednie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe. Część ubezpieczycieli deklaruje, że przeszkodą w podpisaniu umowy ubezpieczenia instalacji może być także jej lokalizacja (np. na gruncie w miejscu, gdzie mogą występować podtopienia). Niektóre firmy mają też obostrzenia nie pozwalające na ubezpieczenie instalacji znajdującej się na terenie nieogrodzonym lub odosobnionym. Wówczas warunkiem objęcia instalacji polisą może być zamontowanie systemu monitoringu, którego ciągła sprawność jest warunkiem ważności ubezpieczenia.

Gdzie ubezpieczyć fotowoltaikę?

Na polskim rynku ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych oferuje obecnie kilka towarzystw. Są wśród nich Warta, PZU, LINK4, Generali, Concordia i Wiener. W przypadku większości z nich, fotowoltaikę można ubezpieczyć w ofercie łączonej z ubezpieczeniem nieruchomości. Jeżeli instalacja znajduje się na dachu domu, w przypadku firm Generali czy PZU, fotowoltaika może być wliczona w kwotę składki za ochronę nieruchomości. Jeżeli panele są zamontowane na gruncie konieczna jest osobna dopłata, przy czym stelaż z panelami można potraktować jak osobny budynek znajdujący się na posesji (tak jak np. garaż czy pomieszczenie gospodarcze). W przypadku uszkodzenia instalacji, wypłacany jest procent z całości kwoty ubezpieczenia – według tabeli. Warto jednak przeczytać dokładnie umowę, żeby sprawdzić czy ubezpieczyciel nie nakłada limitów (np. max. 10 tys. zł na stłuczone panele). Rynkowym prekursorem ubezpieczeń instalacji fotowoltaicznych niezależnie od nieruchomości jest firma Wiener. Oferuje ona możliwość wykupu polisy dedykowanej wyłącznie fotowoltaice, według indywidualnie wyliczonej składki.

Ubezpieczenia fotowoltaiki dla firm

Kilka firm ubezpieczeniowych oferuje już na polskim rynku specjalne produkty dla firm, posiadających farmy fotowoltaiczne. Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej to bardziej skomplikowana czynność niż w przypadku domowej instalacji. Kluczowe jest tu ubezpieczenie się od strat spowodowanych przerwami w pracy instalacji, niezależnie od tego, czego wynikiem są te przerwy. Ubezpieczenie dla farm fotowoltaicznych na polskim rynku oferują m.in. towarzystwa Wiener oraz Brewa. Podobne produkty są także często oferowane indywidualnie przez firmy produkujące elementy instalacji fotowoltaicznych, współpracujące w tym konkretnym zakresie z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

W przypadku firmy Wiener, zakres ubezpieczenia fotowoltaiki dla firm jest szerszy niż ma to miejsce w ofercie dla gospodarstw domowych. Farmy ubezpieczane są nie tylko od warunków atmosferycznych, uszkodzenia w wyniku zdarzeń losowych itp. Ochrona stosowana w tym przypadku nowi nazwę „od wszystkich ryzyk”, co oznacza, że zabezpiecza także np. od awarii sprzętu, błędów projektowych, montażowych itp., niezależnie od tego czy kwestie te są objęte gwarancją producenta instalacji czy nie. Ochrona obejmuje także przychód nieuzyskany wskutek szkody w elementach elektrowni fotowoltaicznej.

Firma Brewa przedstawia ofertę bardzo podobną do Wienera, dodając jedną ciekawą opcję. Polega ona na możliwości wypłacenia właścicielowi elektrowni rekompensaty, jeżeli ze względu na warunki pogodowe, poziom produkcji energii elektrycznej będzie niższy niż zakładany. Ta specjalna opcja wymaga jednak dopłaty i można się na nią zdecydować tylko wtedy, kiedy skorzysta się z ubezpieczenia od szkód i utraty przychodów.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (3 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić