Porównaj oferty

Zmiany w fotowoltaice po 1 lipca 2022r

1 lipca 2022 roku przyniósł zapowiadane od dawna zmiany przepisów w fotowoltaice, które związane są z rozliczeniami prosumentów z zakładami energetycznymi. Według wielu osób ich konsekwencją jest coraz mniejsza opłacalność inwestowania w instalacje fotowoltaiczne. Jak jest jednak w praktyce? Czego dokładnie dotyczą zmiany, którymi została objęta fotowoltaika w tym roku i dlaczego zostały one w ogóle wprowadzone? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Wróć do: Aktualności Zmiany w fotowoltaice po 1 lipca 2022r

Zmiany przepisów w fotowoltaice związane z rozliczaniem prosumentów

Wprowadzenie nowego sposobu rozliczania prosumentów, czyli właścicieli instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW było zapowiadane już od połowy 2021 roku, kiedy to został zaprezentowany projekt ustawy, która miała znowelizować przepisy wynikające z ustawy OZE oraz Prawo Energetyczne. Zmiany miały być wprowadzone od 1 kwietnia 2022 roku, ostatecznie weszły one jednak w życie od 1 lipca 2022 roku. W ramach nich obowiązują wobec tego obecnie dwie metody rozliczeń prosumentów. Pierwszy z nich to net-billing, któremu podlegają instalacje fotowoltaiczne, które zostały podłączone do sieci po 31 marca 2022 roku, a także te których właściciele sami zdecydują się przejść na to rozwiązanie.

Druga metoda, która obowiązywała dotychczas to natomiast tak zwany system opustów, z którego wciąż mają prawo korzystać właścicieli instalacji fotowoltaicznych podłączonych do sieci przed 1 kwietnia 2022 roku.

Na czym polega net-billing?

Obowiązujące dotychczas zasady związane z systemem opustów pozwalały prosumentom wprowadzać do sieci nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowane przez instalacje fotowoltaiczne i odbierać 80% ich ilości, bez żadnych dodatkowych opłat w okresie 12 miesięcy od ich wprowadzenia. Zmiany przepisów w fotowoltaice i wprowadzenie rozliczeń na podstawie net-billingu uniemożliwiają jednak na skorzystanie z tego rozwiązania.

W związku z tym obecnie, jeśli prosument wprowadzi do sieci energetycznej nadwyżki energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, sprzedawca energii będzie przeliczał ich ilość po średniomiesięcznej rynkowej cenie prądu, a następnie będzie odkładał uzyskane w ten sposób środki na koncie rozliczeniowym będącym depozytem prosumenckim.

Zgromadzone na depozycie środki pieniężne będą rozliczane w okresie 12 miesięcy od ich przypisania do niego i będą one wykorzystywane na pokrywanie kosztów pobranej energii z sieci, której cena będzie taka sama jak dla wszystkich klientów sprzedawcy prądu. Jeśli natomiast okaże się, że zebrane na depozycie pieniądze nie wystarczą na pokrycie kosztów pobranej energii, prosument będzie musiał dopłacić różnicę. Z kolei w sytuacji, kiedy na depozycie prosumenckim po 12 miesiącach będzie znajdowała się nadwyżka, może on ją wypłacić, przy czym wysokość wypłaty nie może być wyższa niż 20% wartości energii elektrycznej w miesiącu, którego dotyczy zwrot.

Net-billing sprawił więc, że obecnie nie opłaca się już montować przewymiarowanych instalacji, gdyż generowane przez nią nadwyżki energii oddawane do sieci nie są po prostu opłacalne.

Z czego wynikają zmiany przepisów w fotowoltaice?

To jak wygląda fotowoltaika w 2022 roku i wprowadzone zmiany dotyczące jej rozliczania z zakładami energetycznymi jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do europejskiego prawa, a w szczególności europejskich dyrektyw. Zgodnie z nimi właściciele mikroinstalacji fotowoltaicznych mają mieć bowiem udział w kosztach dystrybucji energii, z których dotychczas byli zwolnieni.

Wpływ na wprowadzone zmiany przepisów w fotowoltaice miał także nacisk sprzedawców prądu, którzy musieli ponosić za prosumentów koszty dystrybucyjne, które przekazywali dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. Według nich potrącenia w wysokości nawet 30% odbieranego prądu w ramach wprowadzanych nadwyżek przez właścicieli instalacji PV nie rekompensowały im w całości tych wydatków, przez co każdego roku byli oni stratni nawet kilka milionów złotych.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić