Porównaj oferty
Tauron - inteligentne liczniki
OptimalEnergy

Tauron - inteligentne liczniki

Postępujący w Polsce proces związany z instalowanie inteligentnego opomiarowania obejmuje swoim zasięgiem także odbiorców obszarowo powiązanych z OSD Tauron Dystrybucja. Na sam proces nie mają wpływu spółki sprzedające prąd, ale w przypadku zakończenia tego procesu staną się stroną aktywną wykorzystującą możliwości oferowania rozbudowanych produktów energetycznych opartych o wiedzę związaną z bieżącym zużyciem prądu przez gospodarstwa domowe czy firmy. Inteligentne liczniki dla odbiorców z grupy taryfowych G (gospodarstwa domowe) oraz C (firmy zasilane niskim napięciem) są instalowane bezpłatnie, a ich koszt ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Tauron - korzyści dla odbiorców posiadających inteligentne liczniki

  • bieżący zdalny odczyt liczników 
  • rzeczywiste naliczanie opłat za faktycznie pobraną ilość energii
  • błyskawiczna informacja do centrali w przypadku awarii lub braku prądu