Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

Oferty prądu i gazu
pomorskie

promocja na prąd i gaz

element graficzny 1Porównaj oferty 50 sprzedawców w 1,5 minuty

element graficzny 2Wybierz najlepszą ofertę w swoim województwie

element graficzny 3Płać nawet o 20% mniej za gaz i 30% za prąd

element graficzny 4
Strona główna > Pomorskie
Gazu ziemny dla domu Pomorskie
Po Prostu Energia gaz ziemny dla domu

Prosta umowa, stała niska cena! Czego chcieć więcej? Sprawdź ofertę dla swojego domu

Cena od 0.1 zł/kWh
Gaz ziemny dla firmy. Oferta obejmuje województwo Pomorskie
Po Prostu Energia gaz ziemny dla firmy

Sprzedaż gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta posiada stałą, niską cenę dla odbiorców biznesowych.

Cena od 0.1 zł/kWh

Energia wiatrowa domeną województwa pomorskiego

Sprzyjając warunki wietrzne sprawiły, że na ponad 750 MW zainstalowanych we wszystkich odnawialnych źródłach energii, na wiatraki przypada ponad 690 MW. Większość z inwestycji powstawała w latach 2005-2015. Obecnie przyrost nowych farm jest dość mocno ograniczony ze względu na niekorzystne regulacje prawne. Taki stan powoduje, że liczba nowych instalacji to przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, które mają moc mniejszą niż 0,5 MW, a zdecydowana większość z nich nie przekracza nawet 10 kW. Z naszych informacji wynika, że udział energii wiatrowej w naszym kraju będzie możliwy przede wszystkim poprzez budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Tego typu obiekty nie będą jednak zaliczane do tych znajdujących się w terytorialnym obszarze województwa pomorskiego.

Jakie jest zapotrzebowanie województwa pomorskiego na energię?

Około 8,5 TWh zużyli mieszkańcy województwa pomorskiego w ostatnim roku. Na taki wynik złożyła się przede wszystkim konsumpcja prądu przez odbiorców indywidualnych (ponad 50%), a także zużycie w przemyśle (ponad 30%).

Odbiorcy indywidualni mieszkający w miastach, a także na obszarach wiejskich zużyli w przeliczeniu na jedną osobę w ciągu roku mniej niż 800 kWh co stawia ich w środku stawki biorąc pod uwagę inne województwa.

Gaz ziemny na Pomorzu nie jest popularny w obszarach wiejskich

O ile w dużych i średnich aglomeracjach miejskich zużycie gazu ziemnego przypadające na 1 osobę w ciągu roku nie odbiega od średniej krajowej i wynosi ok. 1 450 kWh o tyle zużycie błękitnego paliwa przez osoby mieszkające na wsi na poziomie delikatnie wyższym niż 400 kWh to nie jest wynik powalający na kolana.

Tak duża dysproporcja pomiędzy odbiorcami gazu w mieście i na wsi wynika przede wszystkim z tego w jaki sposób te obliczenia są stosowane. Średnie zużycie gazu jest obliczane jako stosunek całkowitego zużycia gazu do liczby mieszkańców w danym obszarze. Nie bierzemy pod uwagę tylko osób mające przyłącza gazu ziemnego. Wniosek jaki możemy wysunąć jest taki, że to brak rozwiniętej infrastruktury gazowej na obszarach mniej zurbanizowanych jest wynikiem właśnie tak dużej dysproporcji.

Energia atomowa - województwo Pomorskie

Temat od kilku lat żywy i wciąż nie mamy w nim żadnych konkretnych ruchów, poza kilkoma deklaracjami. Teren województwa pomorskiego wydaje się być idealnym miejscem do wybudowania bloków elektrowni atomowej. Zapewniłaby one na lata bezpieczeństwo energetyczne nie tylko temu regionowi, ale znacząco odciążyłaby elektrownie opierające się na węglu w całej Polsce. Niestety ale społeczeństwo po tragedii do jakiej doszło już ponad 30 lat temu w Czarnobylu, wciąż ma obawy związane z bezpieczeństwem tej technologii. Zdania są podzielone, jedno jest pewne niezależnie od woli mieszkańców tego czy innego obszaru, elektrownia wydaje się być jedyną możliwością aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej i zapewnić sobie stałe dostawy prądu bez obaw o ewentualne przerwania. Taka energia byłaby także dużo tańsza, co na pewno po czasie zadowoli jej odbiorców.

Lista powiatów wchodzących w skład województwa pomorskiego

Pomorskie – dostępni sprzedawcy prądu:

Aktualne wiadomości z rynku energii:

Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach przyjęty przez RM
Projekt ustawy o bateriach i akumulatorach przyjęty przez RM
Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie dotychczasowej ustawy o bateriach i akumulatorach, który ma uszczelnić system gospodarowania zużytymi urządzeniami w Polsce. Projekt ten w pełni wprowadza do polskiego prawodawstwa dyrektywy unijne 2006/66/WE oraz 493/2012.
Smart metering w Polsce dalej się rozwija
Smart metering w Polsce dalej się rozwija
Nie od dziś mówimy o inteligentnych sieciach i inteligentnym prowadzeniu pomiarów. Komisja Europejska naciska na państwa europejskie, aby szybciej przekształcały sieci elektroenergetyczne w tzw. inteligentne, ISE. Niektóre kraje są już mocno zaawansowane we wdrażaniu nowego systemu, jak natomiast na tle Europy kształtuje się na tym polu Polska?
Zapotrzebowanie na moc w Polsce
Zapotrzebowanie na moc w Polsce
Zastanawiałeś się dlaczego w Polsce występuje podział na różne taryfy? Pierwszym czynnikiem wpływającym na rodzaj taryfy jest poziom napięcia sieci, następnie moc umowna. Trzecim, także istotnym parametrem jest podział taryf ze względu na strefy czasowe. Sprzedawcy i operatorzy dzieląc dobę na „części” posługują się nazwami takimi jak: szczyt, pozaszczyt, szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy itd. Nazwy stref i przypisane do tych nazw przedziały czasowe wiążą się z dobowym rozkładem zapotrzebowania na moc w Polsce.
Dlaczego warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Dlaczego warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?
Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest podyktowana przede wszystkim względami finansowymi. Wykorzystując kalkulator cen prądu na stronie Optimal Energy możesz obliczyć ile zaoszczędzisz zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej dla własnego domu lub firmy.