Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

Oferty prądu i gazu
pomorskie

promocja na prąd i gaz

element graficzny 1Porównaj oferty 50 sprzedawców w 1,5 minuty

element graficzny 2Wybierz najlepszą ofertę w swoim województwie

element graficzny 3Podpisz umowę przez internet!

element graficzny 4
Strona główna > Pomorskie
Gaz ziemny dla firmy. Oferta obejmuje województwo Pomorskie
Po Prostu Energia gaz ziemny dla firmy

Sprzedaż gazu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta posiada stałą, niską cenę dla odbiorców biznesowych.

Cena od 0.1 zł/kWh

Energia wiatrowa domeną województwa pomorskiego

Sprzyjając warunki wietrzne sprawiły, że na ponad 750 MW zainstalowanych we wszystkich odnawialnych źródłach energii, na wiatraki przypada ponad 690 MW. Większość z inwestycji powstawała w latach 2005-2015. Obecnie przyrost nowych farm jest dość mocno ograniczony ze względu na niekorzystne regulacje prawne. Taki stan powoduje, że liczba nowych instalacji to przede wszystkim instalacje fotowoltaiczne, które mają moc mniejszą niż 0,5 MW, a zdecydowana większość z nich nie przekracza nawet 10 kW. Z naszych informacji wynika, że udział energii wiatrowej w naszym kraju będzie możliwy przede wszystkim poprzez budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Tego typu obiekty nie będą jednak zaliczane do tych znajdujących się w terytorialnym obszarze województwa pomorskiego.

Jakie jest zapotrzebowanie województwa pomorskiego na energię?

Około 8,5 TWh zużyli mieszkańcy województwa pomorskiego w ostatnim roku. Na taki wynik złożyła się przede wszystkim konsumpcja prądu przez odbiorców indywidualnych (ponad 50%), a także zużycie w przemyśle (ponad 30%).

Odbiorcy indywidualni mieszkający w miastach, a także na obszarach wiejskich zużyli w przeliczeniu na jedną osobę w ciągu roku mniej niż 800 kWh co stawia ich w środku stawki biorąc pod uwagę inne województwa.

Gaz ziemny na Pomorzu nie jest popularny w obszarach wiejskich

O ile w dużych i średnich aglomeracjach miejskich zużycie gazu ziemnego przypadające na 1 osobę w ciągu roku nie odbiega od średniej krajowej i wynosi ok. 1 450 kWh o tyle zużycie błękitnego paliwa przez osoby mieszkające na wsi na poziomie delikatnie wyższym niż 400 kWh to nie jest wynik powalający na kolana.

Tak duża dysproporcja pomiędzy odbiorcami gazu w mieście i na wsi wynika przede wszystkim z tego w jaki sposób te obliczenia są stosowane. Średnie zużycie gazu jest obliczane jako stosunek całkowitego zużycia gazu do liczby mieszkańców w danym obszarze. Nie bierzemy pod uwagę tylko osób mające przyłącza gazu ziemnego. Wniosek jaki możemy wysunąć jest taki, że to brak rozwiniętej infrastruktury gazowej na obszarach mniej zurbanizowanych jest wynikiem właśnie tak dużej dysproporcji.

Energia atomowa - województwo Pomorskie

Temat od kilku lat żywy i wciąż nie mamy w nim żadnych konkretnych ruchów, poza kilkoma deklaracjami. Teren województwa pomorskiego wydaje się być idealnym miejscem do wybudowania bloków elektrowni atomowej. Zapewniłaby one na lata bezpieczeństwo energetyczne nie tylko temu regionowi, ale znacząco odciążyłaby elektrownie opierające się na węglu w całej Polsce. Niestety ale społeczeństwo po tragedii do jakiej doszło już ponad 30 lat temu w Czarnobylu, wciąż ma obawy związane z bezpieczeństwem tej technologii. Zdania są podzielone, jedno jest pewne niezależnie od woli mieszkańców tego czy innego obszaru, elektrownia wydaje się być jedyną możliwością aby wypełnić zobowiązania wobec Unii Europejskiej i zapewnić sobie stałe dostawy prądu bez obaw o ewentualne przerwania. Taka energia byłaby także dużo tańsza, co na pewno po czasie zadowoli jej odbiorców.

Lista powiatów wchodzących w skład województwa pomorskiego

Pomorskie – dostępni sprzedawcy prądu:

Aktualne wiadomości z rynku energii:

Firmy coraz częściej korzystają z dostępu do taniej energii
Firmy coraz częściej korzystają z dostępu do taniej energii
Drugi w tym roku raport dotyczący ilość odbiorców, którzy skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej pokazuje, że w styczniu z tej możliwości skorzystało ponad 13 tysięcy osób indywidualnych oraz firm. Zainteresowanie szczególnie segmentu biznesowego w odniesieniu do końcówki ubiegłego roku wzrosło ponad czterokrotnie.
Kolejne ułatwienia przy zawieraniu umów z nowymi sprzedawcami prądu.
Kolejne ułatwienia przy zawieraniu umów z nowymi sprzedawcami prądu.
Jak poinformował prezes URE Marek Woszczyk od 1 stycznia 2014 roku odbiorcy energii elektrycznej, którzy zdecydują się na przeprowadzenie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w dalszym ciągu będą otrzymywać jeden rachunek za energię elektryczną.
Życzenia świąteczne
Życzenia świąteczne
Wszystkim Klientom obecnym i przyszłym, Partnerom
oraz Sympatykom Optimal Energy
składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
Jak wybrać taryfy prądu dla firmy i domu?
Jak wybrać taryfy prądu dla firmy i domu?
Do każdego domu i firmy doprowadzone jest przyłącze energetyczne. Po podpisaniu umowy z dowolnym sprzedawcą prądu lub gazu montowany jest przez pracowników Operatora Systemu Dystrybucyjnego licznik prądu. W chwili podpisania umowy na sprzedaż prądu musimy wybrać grupę taryfową w jakiej będziemy rozliczani.