Porównaj oferty
Sprzedawca rezerwowy PGE
OptimalEnergy

Sprzedawca rezerwowy PGE

Duża konkurencja na rynku sprawia, że poza firmami zdobywającymi tysiące nowych klientów, są też takie, które zmuszone są zakończyć swoją działalność z powodu słabych wyników sprzedaży. Odbiorcy otrzymują wtedy list od takiej firmy. Umowa zostaje wypowiedziana a sprzedaż prądu zostaje przekazana sprzedawcy rezerwowemu. Jaka to firma? Od kogo będziemy odbierali energię? Czy czekają nas przerwy w dostawie prądu?

Kto przejmuje rachunek?

PGE Dystrybucja S.A działa we wschodniej Polsce i to tam temat sprzedawcy rezerwowego jest rozwiązywany przez tę firmę energetyczną. PGE ma podpisane umowy z kilkudziesięcioma firmami, które mogą przejąć rachunek klientów jako sprzedawca rezerwowy. Aż do momentu, kiedy zostanie zawarta nowa umowa, taki sprzedawca będzie rozliczał odbiorcę za zużycie energii. Ciągłość dostaw prądu jest zagwarantowana dla każdego odbiorcy, a sprzedaż rezerwowa to gwarancja i zabezpieczenie dla każdego klienta, który regularnie opłaca rachunki, dlatego nie ma mowy o przerwach w dostawach prądu. Umowa rezerwowa obowiązuje do czasu podpisania nowej umowy na sprzedaż.

PGE – sprzedawca rezerwowy

Sprzedaż rezerwowa obowiązuje od dnia, w którym nasz dotychczasowy sprzedawca zakończy z nami współpracę i nie posiadamy żadnej innej umowy na odbiór prądu. Operator Systemu Dystrybucyjnego, który reprezentuje nas przed wspominanym sprzedawcą rezerwowym, często określa jak długo będziemy rozliczani na stawkach obowiązujących w sprzedaży rezerwowej. Najczęściej jest to kilka miesięcy. Jeśli wybieraliśmy odbiorcę prądu na własną rękę lub z pomocą firmy doradczej zmieniliśmy sprzedawcę prądu i terminy związane z wypowiedzeniem umowy nie zostały dopilnowane - czyli obecna umowa skończyła się przed wejście w życie nowej, to również wtedy uruchomiona zostanie sprzedaż rezerwowa. Dlatego polecamy powierzyć zmianę sprzedawcy firmom energetycznym, które obsługują tysiące klientów i proces ten jest dla nich codzienną pracą. Aby zakończyć korzystanie ze sprzedaży rezerwowej, należy zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z wybranym sprzedawcą.

Taryfa rezerwowa - PGE

Grupy taryfowe, na które jesteśmy skazani przy sprzedaży rezerwowej są mniej atrakcyjne niż te, które oferują sprzedawcy. W takiej sytuacji pozostajemy na kilka miesięcy, aż nie zmienimy swojego sprzedawcy. Nie powinno to trwać długo, ponieważ operator powiadamia nas o tym, że należy zmienić sprzedawcę. Około 3 krotny wzrost rachunków nikomu nie jest na rękę, a nieświadomi odbiorcy często z tego powodu starają się dochodzić swoich praw w sądzie, jednak bezskutecznie. Niemniej, jako klienci nie jesteśmy z tego zadowoleni a w dodatku żadna firma energetyczna nie posiada z nami długoterminowej umowy. Taryfy rezerwowe są podzielone w taki sam sposób jak te dostępne u dostawców.