Porównaj oferty
Protokół zdawczo odbiorczy PGE
OptimalEnergy

Protokół zdawczo odbiorczy PGE

Protokół zdawczo odbiorczy jest bardzo często spotykany, a w temacie sprzedaży gazu i prądu to dokument, który umożliwia popularnie nazywane „przepisanie licznika” na nowego użytkownika. W poniższych akapitach zawarliśmy kilka najistotniejszych informacji, które dotyczą procesu oraz okoliczności w jakich należy podjąć działania związane z realizacją formalności.

Po co i kto bierze udział?

Pismo nie dotyczy tylko przepisania użytkownika licznika energii elektrycznej i gazu ziemnego, ale odnosi się do bardzo ogólnego przekazania dóbr. Kojarzony jest przede wszystkim jako najważniejszy dokument podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Biorą w nim udział dwa podmioty: zdający i odbierający(można skorzystać z pełnomocników). To one uzgadniają warunki przekazania i w wyniku obustronnej zgody podpisują wymagane papiery.

Podpisanie protokołu jest równoznaczne z wzięciem na siebie pełnej odpowiedzialności za licznik, dlatego przed złożeniem ostatniego podpisu pod protokołem zaleca się kilka czynności:

  • sprawdzenie stanu plomb na liczniku
  • sprawdzenie zabezpieczenia przedlicznikowego
  • ustalenia stanu licznika w momencie przekazania

W razie wątpliwości dotyczących stanu sprzętu, oryginalności i prawidłowości protokołu można go podpisać przy wyznaczonym przedstawicielu firmy PGE. Jeśli takich problemów nie ma, bezzwłocznie dostarczamy dokumenty do biura obsługi klienta PGE.

Kiedy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

W celu sporządzenia prawidłowego protokołu zaleca się skontaktowanie z poprzednim właścicielem, lokatorem bądź osobą, która widnieje na umowie z dostawcą prądu do lokum. PGE ma na swojej stronie przygotowane pismo, należy je wydrukować i wypełnić przez dwie osoby – zdającą i odbierającą. Następnie dostarczyć owe pismo do PGE, która przyjmuje pismo i przypisuje nowego odbiorcę do podanego adresu.

Co zawiera protokół zdawczo odbiorczy?

Przed wypełnieniem pisma, zalecamy przygotować kilka dokumentów. Będziemy z nich korzystali w trakcie wypełniania:

  1. dowody tożsamości osoby zdającej i odbierającej
  2. ostatnią fakturę za energię elektryczną
  3. dane licznika

W przypadku wyprowadzki z wynajmowanego mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy nie musi być przekazywany firmie energetycznej. Stanowi on jedynie podstawę do rozliczenia się między właścicielem lokalu a lokatorem.

W pierwszej kolejności oczywiście musi dojść do wypowiedzenia umowy zawartej ze sprzedawcą gazu lub prądu lub zgłoszenie cesji umowy na innego odbiorcę.