Porównaj oferty
PGE - inteligentne liczniki
OptimalEnergy

PGE - inteligentne liczniki

Za instalacji inteligentnych liczników odpowiada spółka dystrybucyjna, a nie sprzedawca prądu. Korzyści płynące jednak z posiadania tego typu urządzenia będzie można w pełni poznać jeśli zdecydujemy się na skorzystanie z oferty sprzedawcy prądu, który będzie dla nas kupował energię i w sposób elastyczny określał stawki za kWh w danym czasie doby. Warto napisać kilka najważniejszych zmian jakie montowanie inteligentnych liczników będzie za sobą niosło dla odbiorców energii z obszaru OSD PGE.

OSD PGE - możliwości wynikające z montowania inteligentnego opomiarowania

  • zdalny odczyt wskazań licznika bez konieczności wizyt inkasenta
  • dokładny i rzeczywisty odczyt liczników (brak prognoz)
  • bieżąca informacja o przerwach/awariach jaka jest wysyłana przez licznik do centrali 
  • elastyczne stawki za kWh w ciągu doby