Porównaj oferty
Koncesje Fortum

Firma Fortum posiada między innymi koncesje na obrót paliwem gazowym i obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 20 maja 2021 roku i została wydana dla spółki: Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 9.Numer koncesji: Nr OEE/692/19174/W/2/2011/IB

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 1 lipca 2021 roku i została wydana dla spółki: Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Heweliusza 9.Numer koncesji: Nr OPG/185/19174/W/2/2011/ŁG