optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Newseria
Onet.pl
Wnp.pl
Strona główna > Aktualności > Rynek energii > Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

12345

Ocena 5.0/5 (2 głosy/ów)

Kolejny pozytywny komunikat z rynku energii

Liczbę odbiorców, którzy zdecydowali się dołączyć do grupy korzystających z prawa wyboru sprzedawcy w podziale na grupy odbiorców prezentują poniższe wykresy:

Informacje dotyczące liczby zmian sprzedawcy w I-VIII 2013 r.

liczba zmian sprzedawców w Polsce

Liczba zmian sprzedawcy przez odbiorców z grup taryfowych A,B,C w lipcu 2013 r. wyniosła 1860, natomiast w sierpniu takich zmian dokonano 1500. W grupie taryfowej G natomiast, czyli wśród odbiorców w gospodarstwach domowych, w lipcu przeprowadzono tylko 2399 zmian sprzedawcy, a w kolejnym miesiącu liczba ta wyniosła 4412.

Informacje dotyczące zmiany sprzedawcy w wybranych miesiącach za okres XII 2007 r. do VIII 2013 r.

odbiorcy w grupach A,B i C

Liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A,B,C wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. wyniosła 86 985, czyli zwiększyła się od końca XII ubiegłego roku o 21 658, co stanowi wzrost o 33,2%.

Odbiorcy w grupie G

Z kolei liczba odbiorców TPA w gospodarstwach domowych wg stanu na koniec sierpnia 2013 r. (czyli grupa taryfowa G), wyniosła 108 542, a zatem zwiększyła się od końca XII 2012 r. o 32 072, co stanowi wzrost o 41,9%.

URE przypomina też, że jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj takie umowy sprzedaży energii elektrycznej zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest w tych przypadkach przez akwizytora) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy – może ona ulec rozwiązaniu w ciągu 10 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy zmiany sprzedawcy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można również dokonać osobiście, w siedzibie przedsiębiorstw.

grupy A,B,C

grupa G

Źródło: ure.gov.pl
Powrót