Porównaj oferty

9 wrz 2014

Prąd - baza wiedzy

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Na co zwracać uwagę decydując się na zmianę dostawcy energii i podpisując umowę sprzedaży energii elektrycznej? Jakie zapisy są dla nas najważniejsze?

Wróć do: Aktualności Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Przypomnijmy, że coraz większa grupa osób w 2012 roku zdecydowała się zmienić dostawcę prądu.

Umowa sprzedaży energii elektrycznej co zawiera?

Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać energię przy zachowaniu w miejscu jej dostarczania określonych parametrów jakościowych oraz przy zapewnieniu standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnych z obowiązującym prawem., a odbiorca uiszczać opłaty za jej użytkowanie. Bardziej szczegółowe dane dotyczą okresu obowiązywania umowy oraz warunków:

  • udzielania informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych Taryfach
  • przyjmowania reklamacji i zgłoszeń dotyczących warunków realizacji umowy
  • rozpatrywania wniosków lub reklamacji odbiorcy
  • uiszczania opłat za korzystanie z energii
  • odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych

Na co zwrócić uwagę podpisując umowę sprzedaży energii?

1. Wysokość opłaty handlowej.
U różnych dostawców ceny za opłatę handlową, czyli po prostu za odczyt licznika, wahają się od 1,99 zł aż do 19,90 zł miesięcznie. Wysokość tej opłaty zależy od częstotliwości wystawiania faktur, ale warto też zwrócić uwagę, czy stawka opłaty handlowej jest stała przez cały okres obowiązywania umowy.

2. Koszty wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy.
Zerwanie każdej umowy wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Zawsze należy sprawdzić, jakie konsekwencje będą nas czekać w przypadku zerwania konkretnej umowy. Należy zatem sprawdzić, na jaki okres została zawarta nasza obecna umowa oraz jakie koszty wiążą się z ewentualnym wcześniejszym jej rozwiązaniem. W większości przypadków umowy na sprzedaż energii są zawierane na czas nieokreślony i wtedy kosztów karnych nie ma, ale trzeba się upewnić.

3. Okres, na jaki zawieramy nową umowę.
Gwarancja stałej ceny przez cały czas obowiązywania umowy to prawdziwy atut, zwłaszcza, że wg prognoz ceny energii będą szły w górę. Może się jednak zdarzyć, że analitycy się pomylą dlatego warto podpisywać umowę na np. na 2 lata i mieć możliwość skorzystania z lepszej oferty po tym czasie.

4. Warunki wypowiedzenia nowej umowy.
Podstawowa rzecz, o które należy pamiętać podpisując jakąkolwiek umowę to warunki jej zerwania. Może się zdarzyć, że z jakichś przyczyn nie będziemy zadowoleni i zerwanie umowy będzie dla nas korzystniejsze niż jej kontynuowanie. Trzeba jednak znać warunki zerwania przed podpisaniem.

5. Rozliczenia i warunki płatność.
Jaki jest termin uiszczania opłat oraz w jaki sposób można ich dokonywać.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy za niedotrzymanie warunków Umowy.
Warto wiedzieć jakie konsekwencje możemy wyciągnąć w przypadku, gdy sprzedawca nie wywiązuje się z warunków umowy oraz co należy do jego obowiązków, żeby wiedzieć w jakiej sprawie możemy się zgłosić do sprzedawcy, a w jakiej do dystrybutora.

7. Sposób ustalania cen i warunki wprowadzania ich zmian.
Z jakim wyprzedzeniem oraz w jaki sposób odbiorca musi zostać poinformowany o zmianach cen energii lub w przypadku gwarancji stałej ceny przez jaki czas będzie ona obowiązywała.


Oceń artykuł bez dodawania komentarza

5 (2 opinii)

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Twoja ocena:

Optimal Energy - optymalne rachunki

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka na rynku energii. Działamy nieprzerwanie od 2010 roku. Piszemy o rynku energii, OZE i elektromobilności. Tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy do współpracy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom.

Zobacz ile możesz zaoszczędzić