Strona główna > Aktualności > Prąd 2021 > Rekompensaty za prąd

Rekompensaty za prąd

12345

Ocena 4.5/5 (8 głosy/ów)

Tak intensywnej końcówki roku w energetyce jeszcze nie mieliśmy. Temat związany z ceną prądu na rok 2019 był głównym tematem w mediach w ciągu ostatnich tygodni. Finałem całej sprawy było posiedzenie sejmu między świętami Bożego Narodzenia, a Nowym Rokiem na którym zapadły kluczowe decyzje dotyczące wysokości naszych rachunków za prąd w roku 2019.
Rekompensaty za prąd

Rekompensata za prąd dla wszystkich: niższa opłata przejściowa oraz akcyza. Ile zyskamy?

Rząd przed świętami Bożego Narodzenia przedstawił projekt ustawy zakładający obniżenie dwóch opłat, które wpływają na wysokość rachunku za prąd. Chodziło o obniżenie akcyzy dla 1 MWh z poziomu 20 złotych do 5 złotych oraz obniżenie stałej opłaty przejściowej o 95%. Słowo zostało dotrzymane i od nowego roku będziemy płacić dużo niższe stawki niż w roku 2018. Opłata przejściowa w zależności od naszego rocznego zużycia prądu i grupy taryfowej, w której się rozliczamy będzie naliczana w następującej wysokości:

  • Dla gospodarstw domowych opłata przejściowa była stałą comiesięczną kwotą doliczaną do każdego rachunku

Dla osób zużywających rocznie powyżej 1200 kWh zmieni się ona z 6,50 zł netto do poziomu 0,33 zł netto miesięcznie. Daje to w skali roku oszczędność na poziomi ponad 90 zł brutto.

Dla osób zużywających rocznie od 500 do 1200 kWh zmieni się ona z 1,90 zł nett do poziomu 0,10 zł netto miesięcznie. Daje to w skali roku oszczędność na poziomie 25,50 zł brutto.

Dla osób zużywających poniżej 500 kWh zmieni się ona z 0,45 zł netto do poziomu 0,02 zł netto miesięcznie. Daje to w skali roku oszczędność na poziomie 6,30 zł brutto.

Widać wyraźnie, że osoby zużywające najwięcej prądu zyskują najwięcej

  • Dla firm tzw. opłata przejściowa inaczej niż dla gospodarstw domowych była naliczana w każdym miesiącu w odniesieniu do 1kW mocy umownej. Jej wysokość również się zmieniła, ale w zależności od grupy taryfowej. Została tak samo jak w przypadku klientów indywidualnych obniżona o 95% 

Firmy rozliczające się w grupach taryfowych zaczynających się od litery C czyli C11, C12a, C12b, C21, C22a, C22b oraz C23 będą płacić 0,08zł netto w roku 2019 przy opłacie wysokości 1,65zł netto za każdy 1kW mocy umownej miesięcznie w roku 2018. Dla przykładu firma rozliczająca się w taryfie C11 z mocą umowną na poziomie 10kW w skali roku zaoszczędzi 188,40 złotych netto.

Firmy rozliczające się w grupach taryfowych zaczynających się od litery B czyli B11, B21, B22, B23 zapłacą w roku 2019 0,19 zł netto przy koszcie na poziomie 3,80 zł netto w roku 2018. Przykładowo firma rozliczająca się w taryfie B23 o mocy umownej równej 100kW w skali roku zaoszczędzi 4 322 złotych netto.

W przypadku firm, tak samo jak w przypadku gospodarstw domowych prawidłowa jest zasada, że im wyższy rachunek za prąd płaciliśmy do tej porty, tym wyższe będą nasze oszczędności wynikające ze zmian przepisów.

Z tytułu obniżenia wysokości akcyzy o 15 zł na każdej MWh oszczędności są proporcjonalne do naszego zużycia energii elektrycznej zarówna dla gospodarstw domowych jak i firm. Jeśli zatem nasza firma zużywa rocznie 20 000 kWh to zapłaci za prąd o 300 złotych mniej.

Rekompensaty za prąd

Rekompensaty za prąd z tytułu wyższych umów na rok 2019 dla firm i samorządów

Nowością, o której parlamentarzyści i opinia publiczna dowiedziała się po świętach Bożego Narodzenia w trakcie obrad sejmu okazały się rekompensaty za podpisywanie wyższych umów sprzedaży prądu przez firmy i samorządy na rok 2019. O ile w przypadku wcześniej opisanych obniżek opłat stałych i podatków sprawa jest bardzo prosta, o tyle forma przyznawania rekompensat za podpisane umowy wymuszające na spółkach handlujących prądem zmianę warunków umów budzi na dzień dzisiejszy dużo pytań co do chociażby zgodności takiej formy wsparcia w kontekście pomocy publicznej. Nie będziemy tutaj jednak dochodzić, czy taka pomoc nie zostanie zakwestionowana przez Komisję Europejską, tylko skupimy się na tym co zostało uchwalone pod koniec roku w sejmie i w ostatni dzień roku 2018 podpisane przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Rekompensaty za prąd będą przyznawane podmiotowi, który po 30 czerwca 2018 roku zawarł nową umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z ceną wyższą lub stawką opłaty wyższą od ceny lub stawki wynikającej z ostatnio obowiązującej umowy. Spółka handlująca prądem ma obowiązek zmiany warunków umowy do dnia 1 kwietnia 2019, a korygowane opłaty za prąd w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku będą zwracane przez sprzedawcę prądu na konta bankowe klientów.

ustawa o obniżeniu rachunku za prąd

Fundusz wypłaty różnic cen będzie rozliczał rekompensaty za prąd

Powołany został specjalny fundusz: Fundusz wypłaty różnic cen, którego zadaniem będzie kierowanie środków do firm handlujących prądem, a te będą je przelewać na konta swoich klientów. Zasada działania jest taka, że nasz obecny sprzedawca prądu wysyła elektroniczny wniosek do funduszu wypłaty różnic cen, w którym określa wolumen energii jaki został sprzedany klientowi końcowemu w okresie od 1 stycznia 2019. Wniosek ten jest weryfikowany przez Zarządcę Rozliczeń i po jego zatwierdzenia w terminie 14 dni wypłacane są środki na konto sprzedawcy, który później ma je zwrócić swoim klientom. O tym w jaki sposób rekompensaty będą wypłacane przez największe spółki obrotu takie jak Enea, Energa, Tauron czy PGE dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni. Póki co na stronach sprzedawców pojawiły się komunikaty mówiące o konieczności dostosowania się przez nie do nowych przepisów.

energa komunikat

źródło: Energa Obrót

Rekompensaty będą także oczywiście wypłacane przez inne spółki handlujące prądem. O tym jak w praktyce będzie wyglądał zwrot za wyższe ceny prądu na umowach na rok 2019 będziemy na bieżąco informować. W tej chwili sami sprzedawcy prądu czekają na odpowiednie rozporządzenia.

Ceny prądu w 2019 roku nie wzrosną, w kolejnych latach szansa na to jest niewielka

Ustawa, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku mówi także o tym, że taryfy jakie zatwierdza prezes Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek sprzedawców prądu i operatorów systemu dystrybucyjnego pozostaną na poziomie z roku 2018:

Art. 5. 1. W 2019 r. ceny i stawki opłat zawarte w taryfie lub zbiorze cen i stawek opłat za energię elektryczną opracowywanym przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzanym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców, zwanym dalej „cennikiem energii elektrycznej”, przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się:

1) przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawek opłaty przejściowej, o której mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2;

2) obrotem energią elektryczną – określa się w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 30 czerwca 2018 r., uwzględniając zmniejszenie stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, o której mowa w art. 89 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ceny i stawki opłat w taryfie lub cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały ustalone na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przedsiębiorstwo energetyczne, w terminie do dnia 30 stycznia 2019 r., wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, z wnioskiem o zmianę taryfy lub uwzględnia w cenniku energii elektrycznej ceny i stawki opłat ustalone zgodnie z ust. 1.

3. Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do uwzględnienia cen i stawek opłat, o których mowa w ust. 1, w rozliczeniu z odbiorcą za okres od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rząd skutecznie zablokował wzrost rachunków za prąd w roku 2019 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że olbrzymie koszty związane z wypłatą rekompensat, które wynieść mogą nawet 9 miliardów złotych w roku 2019 nie będzie można utrzymywać w nieskończoność. Problem związany ze wzrostem wysokości naszych rachunków z pewnością wróci w kolejnym roku, a skala problemu może być wtedy zdecydowanie większa. To jak zaciekle rząd walczył z podwyżkami cen energii może dziwić chociażby ze względu na to jak ceny prądu w Polsce zmieniały się w ciągu ostatnich 10 lat.

O ile w przypadku opłat związanych z dystrybucją prądu nie mamy możliwości zabezpieczenia się w przypadku ew. podwyżek cen prądu w kolejnych latach, o tyle warto szczególnie w przypadku firm zastanowić się nad zmianą sprzedawcy prądu w roku 2019. Ceny energii czynnej oferowane przez alternatywnych sprzedawców prądu na wolnym rynku, nawet bez przymusowych rekompensat i obniżek cen są i tak średnio o 15-25% niższe niż te oferowane przez największe firmy energetyczne. Podpisując umowę np. na 24 miesiące z gwarancją stałej ceny możemy być pewni, że nasze opłaty za prąd w ciągu najbliższych lat nie wzrosną.

Kolejny rok, to kolejna mocna ingerencja rządu w ceny energii. Sprawdź jak rekompensata za prąd w 2020 roku będzie wypłacana do gospodarstw domowych.


Porównywarka cen prądu i gazu OptimalEnergy.pl logo

optimalenergy.pl

optimalenergy.pl to największa w Polsce porównywarka, w której skupiamy się na tematyce fotowoltaiki, prądu oraz gazu. Od 2010 roku piszemy o rynku energii, tworzymy raporty i rankingi, które pomagają wybrać najlepsze firmy oraz obniżyć rachunki naszym użytkownikom

Powrót