Porównaj oferty
Koncesje Plus

Koncesje wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki są podstawą prawną, która umożliwia działanie na rynku energetycznym. Firma Plus posiada kilka tego typu dokumentów i dzięki nim prowadzi swoją działalność. Marka Plus, kojarzona w głównie z działalności telekomunikacyjnej należy do spółki Polkomtel sp.z o.o.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Polkomtel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Konstruktorska 4.

Numer koncesji: Nr OEE/744/22832/W/DRE/2013/ZJ

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Polkomtel Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 3.

Numer koncesji: Nr OPG/298/22832/W/DRG/2015/MŻ