Porównaj oferty
Koncesje PGNiG

Koncesje wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki są podstawą prawną, która umożliwia działanie na rynku energetycznym. Firma PGNiG posiada kilka tego typu dokumentów i dzięki nim prowadzi swoją działalność. 

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 29 kwietnia 2026 roku i została wydana dla spółki: PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3.

Numer koncesji: Nr OEE/783/23213/W/DRE/2014/ŁG

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 25 kwietnia 2026 roku i została wydana dla spółki: PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3.

Numer koncesji: Nr OPG/263/23213/W/DRG/2014/TA