Porównaj oferty
Koncesje Orange

Firmy telekomunikacyjne są coraz częstszym widokiem na rynku energetyczny. Także Orange zainwestowało odpowiednie fundusze, aby stać się kolejnym dostępnym na rynku sprzedawcą prądu. Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną - uprawniająca ten podmiot do sprzedaży prądu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesja została wydana przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Orange Polska S.A z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160.

Numer koncesji: Nr OEE/770/23315/W/DRE/2014/ZJ