Strona główna > Kalkulator cen gazu

Kalkulator cen gazu

Kalkulator cen gazu ziemnego to bardzo pomocne narzędzie, dzięki któremu będziemy w stanie zaoszczędzić czas i mieć możliwość skorzystania z najbardziej atrakcyjnych ofert sprzedaży gazu ziemnego z jednego miejsca w Internecie. Obliczenie różnic w cenach poszczególnych ofert to wbrew pozorom trudne zadanie, ponieważ porównanie cen nie sprowadza się tylko i wyłącznie do sprawdzenia różnicy w cenie za paliwo gazowe. Jest jeszcze chociażby opłata abonamentowa. O tym do czego możemy wykorzystać kalkulator cen gazu dowiecie się z poniższego tekstu.

Kalkulator cen gazu

Pod definicją kalkulatora cen gazu możemy kryje się nie tylko narzędzie po porównywania (kalkulowania) cen gazu. Wiele osób szukających w internecie kalkulatora cen gazu szuka informacji o tym jak może obliczyć szacunkowe zużycie gazu ziemnego w swoim budowanym domu lub firmie. Dostępne na naszych stronach narzędzie skupia się na wcześniej wspomnianej roli czyli kalkulacji cen gazu dla domu i firmy. Nie oznacza to jednak, że zostaniecie bez pomocy z naszej strony w kwestii kalkulacji zużycia gazu ziemnego. O tym jak rzetelnie i poprawnie skalkulować zużycie gazu, które dla każdego budynku jest indywidualne piszemy poniżej.

Kalkulator gazu dla domu

Chcąc obliczyć zużycie gazu w domu czy też mieszkaniu musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie którym jest: do czego gaz ziemny będzie przez nas wykorzystywany. Mamy tak naprawdę trzy główne obszary, w których gaz ziemny jest wykorzystywany:

 • gastronomia - przygotowywanie posiłków w kuchni
 • higiena - podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
 • ciepło - ogrzewanie mieszkania czy też domu z wykorzystaniem pieca gazowego

Ogólną zasadą, która pozwoli nam obliczać zużycie gazu ziemnego np. w ciągu miesiąca polega na posiadaniu informacji dotyczących mocy urządzenia spalającego gaz ziemny i oszacowaniu czasu pracy takiego urządzenia. Te dwie informacje w zupełności wystarczą nam do tego, aby obliczyć szacunkowe zużycie gazu mnożąc moc urządzenia razy czas jego pracy. Pamiętajmy o jednostkach fizycznych. Jeśli mamy podaną moc w kilowatach [kW], a czas pracy w godzinach [h] to wynik otrzymamy w kilowatogodzinach [kWh]

Jakie urządzenia wykorzystujemy w naszych domach i mieszkaniach?

 1. Piekarnik gazowy
 2. Kuchenka gazowa
 3. Kocioł gazowy po podgrzewania ciepłej wody
 4. Kocioł gazowy do ogrzewania wody w układzie centralnego ogrzewania
 5. Kominek gazowy

Kalkulator gazu dla firm

Zużycie gazu w firmach jest dużo trudniejsze do oszacowania. Główny podział jaki w tym przypadku należy zastosować sprowadza się do działalności, które gaz ziemny wykorzystują do procesów technologicznych lub do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej. W przypadku drugiej grupy firm, które ogrzewają gazem ziemnym powierzchnie biurowe lub magazynowe można przyjąć następujące szacunku dotyczące zużycia gazu przypadające na 1 osobę lub na 1m2 ogrzewanej powierzchni. Poniższe dane są oczywiście szacunkowe, bardzo dużo zależy od izolacji budynków czy hal.

Szacunkowe wartości zużycia gazu ziemnego na 1m2 w ciągu roku

 • Nowoczesne biuro 100 kWh
 • Biuro w kamienicy 150 kWh
 • Hala magazynowa o wysokości 5m z dobrą izolacją 300 kWh
 • Hala magazynowa o wysokości 5m ze słabą izolacją  500 kWh

Podane szacunkowe dane mogą się znacznie różnić w zależności od przyjętej technologii budowy

W przypadku firm wykorzystujących gaz ziemny w procesach produkcyjnych informacje w jaki sposób kalkulować zużycie gazu ziemnego trzeba szukać w dokumentacji każdego z urządzeń. Zasada obliczania zużycia gazu cały czas będzie opierała się o iloczyn mocy i czasu pracy urządzeń, jednak ze względu na możliwość występowania strat energii, w różnych etapach produkcji zagadnienie to należy analizować indywidualnie. Zużycie gazu online można sprawdzić na stronach producentów maszyn.

Kalkulator gazu ziemnego PGNiG

Obowiązek nakładany na sprzedawców gazu w Polsce związany z koniecznością magazynowania zapasów gazu ziemnego spowodował udostępnienie przez firmę PGNiG kalkulatora gazu ziemnego dla usługi bilateralnej. Dzięki niemu sprzedawcy, którzy nie posiadają własnych magazynów mogą współpracować w tym zakresie z firmą PGNiG. W celu skorzystania z kalkulatora sprzedawca gazu musi podać następujące informacje:

 1. Wielkość zapasu obowiązkowego wyrażonego w MWh czyli kWh*1000
 2. Jaki typ usługi interesuje sprzedawcę - mamy 3 warianty
 3. Okres na jaki ma być świadczona usługa

źródło: pgnig.pl