Porównaj ceny energii: prądu i gazu. Wybierz najlepszą ofertę.

Obniż swój rachunek za:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii: prądu i gazu Optimal Energy, średnio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę energii w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 24.04.2018

Strona główna > Już niedługo nowe urządzenia pomiarowe będą montowane w naszych domach. Firmy mogą korzystać z bardziej rozbudowanych narzędzi.

Już niedługo nowe urządzenia pomiarowe będą montowane w naszych domach. Firmy mogą korzystać z bardziej rozbudowanych narzędzi. 

Inteligentne liczniki energii elektrycznej dla firmy

EMT (Energo Monitoring Tools) to system umożliwiający odbiorcom energii elektrycznej kontrolę jej zużycia, a także optymalizację kosztów zakupu i dystrybucji energii. System ten służy do zbierania, przechowywania i analizowania, a także raportowania danych pomiarowych odnoszących się do zużycia energii elektrycznej. Dane te są pobierane z liczników energii, a następnie przechowuje się je w bazie EMT.Prezentacja danych pobieranych z układów pomiarowo - rozliczeniowych odbywa się na podstawie raportów analitycznych, w postaci wykresów dla różnych okresów czasu, co daje przejrzysty obraz zużycia energii elektrycznej, zrozumiały dla użytkowników.System Energo Monitoring Tools dostępny na www.energoportal.eu.

EMT umożliwia tworzenie raportów ukazujących pobór mocy czynnej i biernej, dokładny zapis przekroczeń mocy umownej, co wiąże się z karami nałożonymi na odbiorcę. Co więcej kreuje raporty graficzne dotyczące współczynnika tangens, zużycia energii elektrycznej biernej, czynnej, a także raporty ukazujące zużycie energii pobranej i oddanej w odniesieniu do odpowiednich godzin dla wybranych dób. Odbiorca będzie mógł prześledzić zużycie energii w poszczególnych strefach czasowych, odpowiednich dla podanych grup taryfowych. System EMT oferuje jeszcze znacznie więcej, a wszystko to ma się przyczynić do zmniejszenie kosztów ponoszonych przez odbiorców za zużycie energii elektrycznej, a także do zwiększenia świadomości odbiorców.

Inteligentne liczniki energii elektrynczej - korzyści

Inteligentne liczniki już niedługo zagoszczę u wielu polskich odbiorców energii elektrycznej. Liczniki zużycia energii pozwolą nam oszczędzać energię. Liczniki on-line zużycia prądu umożliwią odbiorcom śledzenie zużycia prądu na kontach online. Ponadto takie liczniki energii znacznie pomogą naszym kieszeniom, ponieważ nie będziemy już płacić za prognozowane, a za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Łatwiej będzie nam porównać ceny energii elektrycznej u różnych dostwców prądu i skorzystać z niezależnych kalkulatorów cen prądu. Polacy nie będą ponosić zryczałtowanych opłat. Każdy zapłaci dokładnie za taką ilość kWh energii, jaką wykorzystał. Takie liczniki energii umożliwiają oczywiście płacenie za prąd w formie przedpłaty.Zdalny odczyt energii (z ang. smart metering) umożliwi korzystanie z systemu EMT, dzięki czemu zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej, zmniejszy się ogólne zużycie prądu, a być może odbiorcy zostaną w ten sposób zachęceni do produkcji zielonej energii. Inteligentne liczniki prądu umożliwiają pomiar energii pobieranej i produkowanej w gospodarstwie domowym, dzięki czemu ułatwią życie prosumentom. Warto zauważyć, że dane pomiarowe pochodzące z inteligentnych liczników będą chronione podobne jak dane bankowe. Zapewnione jest bezpieczeństwo danych.Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2018 OPTIMALENERGY.pl