Porównaj ceny energii elektrycznej i wybierz najlepszą ofertę na zakup prądu dla:

Dołącz do grona naszych zadowolonych użytkowników, którzy w ostatnim miesiącu wybierając najlepsze oferty z porównywarki cen energii elektrycznej Optimal Energy, średio zaoszczędzili zmieniając sprzedawcę prądu w domu 350 zł, a w firmie prawie 3 000 zł!

Porównujemy 96% ofert aktywnych sprzedawców energii w całej Polsce
Ostatnia aktualizacja cen sprzedawców pądu w porównywarce 09.12.2016
Strona główna > Już niedługo nowe urządzenia pomiarowe będą montowane w naszych domach. Firmy mogą korzystać z bardziej rozbudowanych narzędzi.

Już niedługo nowe urządzenia pomiarowe będą montowane w naszych domach. Firmy mogą korzystać z bardziej rozbudowanych narzędzi.

 

Inteligentne liczniki energii elektrycznej dla firmy

EMT (Energo Monitoring Tools) to system umożliwiający odbiorcom energii elektrycznej kontrolę jej zużycia, a także optymalizację kosztów zakupu i dystrybucji energii. System ten służy do zbierania, przechowywania i analizowania, a także raportowania danych pomiarowych odnoszących się do zużycia energii elektrycznej. Dane te są pobierane z liczników energii, a następnie przechowuje się je w bazie EMT.Prezentacja danych pobieranych z układów pomiarowo - rozliczeniowych odbywa się na podstawie raportów analitycznych, w postaci wykresów dla różnych okresów czasu, co daje przejrzysty obraz zużycia energii elektrycznej, zrozumiały dla użytkowników.System Energo Monitoring Tools dostępny na www.energoportal.eu.

EMT umożliwia tworzenie raportów ukazujących pobór mocy czynnej i biernej, dokładny zapis przekroczeń mocy umownej, co wiąże się z karami nałożonymi na odbiorcę. Co więcej kreuje raporty graficzne dotyczące współczynnika tangens, zużycia energii elektrycznej biernej, czynnej, a także raporty ukazujące zużycie energii pobranej i oddanej w odniesieniu do odpowiednich godzin dla wybranych dób. Odbiorca będzie mógł prześledzić zużycie energii w poszczególnych strefach czasowych, odpowiednich dla podanych grup taryfowych. System EMT oferuje jeszcze znacznie więcej, a wszystko to ma się przyczynić do zmniejszenie kosztów ponoszonych przez odbiorców za zużycie energii elektrycznej, a także do zwiększenia świadomości odbiorców.

Inteligentne liczniki energii elektrynczej - korzyści

Inteligentne liczniki już niedługo zagoszczę u wielu polskich odbiorców energii elektrycznej. Liczniki zużycia energii pozwolą nam oszczędzać energię. Liczniki on-line zużycia prądu umożliwią odbiorcom śledzenie zużycia prądu na kontach online. Ponadto takie liczniki energii znacznie pomogą naszym kieszeniom, ponieważ nie będziemy już płacić za prognozowane, a za rzeczywiste zużycie energii elektrycznej. Łatwiej będzie nam porównać ceny energii elektrycznej u różnych dostwców prądu i skorzystać z niezależnych kalkulatorów cen prądu. Polacy nie będą ponosić zryczałtowanych opłat. Każdy zapłaci dokładnie za taką ilość kWh energii, jaką wykorzystał. Takie liczniki energii umożliwiają oczywiście płacenie za prąd w formie przedpłaty.Zdalny odczyt energii (z ang. smart metering) umożliwi korzystanie z systemu EMT, dzięki czemu zgodnie z oczekiwaniami Unii Europejskiej, zmniejszy się ogólne zużycie prądu, a być może odbiorcy zostaną w ten sposób zachęceni do produkcji zielonej energii. Inteligentne liczniki prądu umożliwiają pomiar energii pobieranej i produkowanej w gospodarstwie domowym, dzięki czemu ułatwią życie prosumentom. Warto zauważyć, że dane pomiarowe pochodzące z inteligentnych liczników będą chronione podobne jak dane bankowe. Zapewnione jest bezpieczeństwo danych.

Innowacyjna gospodarka
DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2015 OPTIMALENERGY.pl
Unia Europejska