Porównaj oferty
Protokół zdawczo odbiorczy E.ON
OptimalEnergy

Protokół zdawczo odbiorczy E.ON

Protokół zdawczo odbiorczy jest bardzo często spotykany przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości. W obszarze sprzedaży gazu i prądu to najprościej mówiąc dokument, który umożliwia potocznie nazywane „przepisanie licznika” na nowego użytkownika. Tekst zawiera najważniejsze informacje odnośnie procesu oraz okoliczności w jakich należy podjąć działania związane z realizacją formalności.

Na czym polega, kto bierze udział?

Pismo nie dotyczy tylko przepisania użytkownika licznika energii elektrycznej, czy gazu ziemnego. Odnosi się do szeroko pojętego przepisania własności nowemu użytkownikowi, przekazania dóbr. Znany jest przede wszystkim jako podstawowy, a nawet najważniejszy dokument podczas sprzedaży lub kupna nieruchomości. Biorą w nim udział dwa podmioty zdający i odbierający(można skorzystać z pełnomocników), które to uzgadniają między sobą warunki przekazania. W wyniku obustronnej zgody podpisują wymagane dokumenty. Interesuje nas sytuacja, w której kończymy pobieranie prądu lub gazu od sprzedawcy.

W momencie podpisania protokołu przejmujemy na siebie pełną odpowiedzialność za licznik, dlatego warto sprawdzić:

  • stan plomb na liczniku
  • zabezpieczenia przedlicznikowego
  • stan licznika w momencie przekazania

W razie obaw dotyczących warunków, oryginalności i prawidłowości protokołu można podpisać go w obecności wyznaczonego przedstawiciela firmy E.ON. Jeśli takowych wątpliwości nie ma, należy jak najprędzej dostarczyć dokumenty do biura obsługi klienta.

Kiedy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy?

Wprowadzasz się do nowo zakupionego mieszkania, domu i otrzymujesz pierwszy rachunek za prąd. Nie widnieje na nim Twoje nazwisko, cena kWh jest zdecydowanie wyższa niż się spodziewałeś. W takiej sytuacji najlepszym wyjściem jest skontaktowanie się z poprzednim właścicielem, lokatorem bądź osobą, która widnieje na umowie z dostawcą prądu do lokum. E.ON ma na swojej stronie przygotowane pismo, należy je wydrukować i wypełnić przez dwie osoby – zdającą i odbierającą. Następnie dostarczyć owe pismo do E.ON, która przyjmuje pismo i przypisuje nowego odbiorcę do podanego adresu.

Co zawiera protokół zdawczo odbiorczy?

Aby sprawnie wypełnić pismo, warto przygotować kilka dokumentów, z których będziemy korzystali w trakcie wypełniania:

  1. dowody tożsamości osoby zdającej i odbierającej
  2. ostatnią fakturę za energię elektryczną
  3. dane licznika

W przypadku wyprowadzki z wynajmowanego mieszkania, protokół zdawczo-odbiorczy nie musi być przekazywany firmie energetycznej. Stanowi on jedynie podstawę do rozliczenia się między właścicielem lokalu a lokatorem.

W pierwszej kolejności oczywiście musi dojść do wypowiedzenia umowy zawartej ze sprzedawcą gazu lub prądu lub zgłoszenie cesji umowy na innego odbiorcę.