Porównaj oferty
Koncesje E.ON

Firma E.ON posiada między innymi koncesje na obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu  odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2019 roku i została wydana dla spółki: 3 WINGS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Abrahama 1A

Numer koncesji: Nr OEE/558/18577/W/2/2009/PJ