Porównaj oferty

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty czyli innymi słowy świadectwa efektywności energetycznej są przyznawane przedsiębiorcom, którzy dzięki wprowadzonym inwestycjom w swoich firmach zredukowali zużycie energii. Warto o tym pamiętać, że białe certyfikaty są przyznawane za redukcję zużycia energii, a nie za jej wytworzenie. Tak jak inne świadectwa pochodzenia tak samo z białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii. Kto może się starać o otrzymanie białych certyfikatów? Każda firma, która wykaże, że przeprowadzona inwestycja, wpłynęła na zmniejszenie ilości zużywanej energii. Uzyskanie białych certyfikatów zazwyczaj poprzedza audyt efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, gdzie przed podjęciem działań inwestycyjnych jesteśmy w stanie przewidzieć szacunkową ilość białych certyfikatów jakie w danej firmie można uzyskać.

Białe certyfikaty - korzyści

Firmy starające się o białe certyfikaty otrzymują je za wykazanie oszczędności energii nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego, co w przybliżeniu daje ok. 165 MWh. Za każdą tonę oleju ekwiwalentnego można otrzymać 1 500 zł. (dane szacunkowe). Wysokość zwrotu zależy przede wszystkim od sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii. Im więcej wykazanych oszczędności tym więcej środków do pozyskania.

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony wyżej formularz kontaktowy.

Przy jakich modernizacjach można otrzymać białe certyfikaty?

Ogólna zasada, która definiuje nam możliwość uzyskiwania białych certyfikatów mówi o tym, że muszą być to działania/inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia energii. Poniżej przedstawimy najbardziej popularne przykłady inwestycji, za które przyznawane są białe certyfikaty:

  • Wymiana centralnego ogrzewania lub jego modernizacja. Jest to inwestycja, która cały czas daje możliwości uzyskania dużych oszczędności energii. Stare instalacje, bardzo mało wydajne powodują, że pomimo bardzo dużego zużycia energii w postaci paliwa stałego czy też gazu nie przekłada się na komfort przebywania w ciepłym pomieszczeniu. Inwestycje, które także zaliczymy to tych pozwalających ubiegać się o białe certyfikaty to między innymi automatyka stosowana np. w biurowcach, która pozwala na kierowanie/zamykanie dostępu ciepła do konkretnych obszarów w budynku
  • Wymiana okien, ocieplenie budynków. Efekty zmian widać przede wszystkim w budynkach z lat 80, 90 i wcześniejszych. Cały czas bardzo dużo budynków nie jest dodatkowo ocieplona, a okna w nich są bardzo nieszczelne.
  • Modernizacja oświetlenia. Różnice w kosztach w tym obszarze widać przede wszystkim w sytuacji wykonania Audytu Elektrycznego Oświetlenia.

Jaka jest procedura ubiegania się o białe certyfikaty?

W procesie ubiegania się o białe certyfikaty musimy kontaktować się z Urzędem Regulacji Energetyki (URE). To Prezes URE wydaje decyzje o przyznaniu świadectwa w terminie 45 dni od złożenia wniosku. Poniżej prezentujemy ramową procedurę ubiegania się o białe certyfikaty:

  1. Wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej jest składane przez podmiot ubiegający się o nie, bądź przez reprezentującą inwestora firmę. Wniosek musi zawierać audyt efektywności energetycznej. Ważne jest to, że wniosek można składać w przypadku planowanych bądź zrealizowanych inwestycji.
  2. Wydanie decyzji o wydaniu świadectwa przez Prezesa URE lub jego uzupełnienie
  3. Jeśli nasza inwestycja jest planowana to podmiot składający wniosek ma obowiązek zawiadomić Prezesa URE w ciągu 45 dni od zakończenia realizacji o tym fakcie i dostarczyć końcowy audyt energetyczny.
  4. Wydanie praw majątkowych zbywalnych na podstawie potwierdzonych świadectw pochodzenia
  5. Zgłoszenie świadectw na giełdę w celu ich sprzedaży
  6. Po zakupie świadectwa przez przedsiębiorstwo energetyczne, pieniądze trafiają na konto inwestora