Porównaj oferty

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Profesjonalna pomoc

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to usługa kierowana nie tylko do firm produkcyjnych czy przemysłowych, ale także do sklepów, marketów, magazynów czy centrów logistycznych. Finalnym wynikiem przeprowadzonego audytu jest dokument z konkretnymi wytycznymi przedstawiającymi rozwiązania mające na celu redukcję strat energii oraz lepsze jej wykorzystywanie. Audyt jest wykonywany zgodnie z ustawą o Efektywności Energetycznej i normą PN-EN 16247

Audyt energetyczny - korzyści

Firmy decydujące się na współpracę z nami otrzymają informacje i rekomendacje działań, które pozwolą na lepsze gospodarowanie energią w budynkach czy też miejscach objętych audytem. W szczególności:

  1. Pokazanie punktów/obszarów, które powodują największe straty energii
  2. Rekomendacje i wytyczne wraz z uzasadnieniem technicznym oraz ekonomicznym (szacunkowy czas zwrotu) zmian jakie należy wprowadzić w celu polepszenia gospodarki energetycznej.
  3. Audyt energetyczny to jeden z elementów, który umożliwia wdrożenie systemu zarządzania energią ISO 50 001

Audyt energetyczny - koszty i finansowanie

W przypadku audytu energetycznego istnieje kilka możliwości finansowania. Do najbardziej popularnych należą:

  1. Środki własne inwestora, którym jest firma zlecająca wymianę
  2. Koszty pokrywa Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partner firmy. Wymagane w tym wariancie jest zawarcie umowy sprzedaży prądu z Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partnerem

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony wyżej formularz kontaktowy.

Audyt energetyczny definicja i ogólne informacje

Audyt energetyczny to zestaw czynności i działań techniczno-obliczeniowych mających na celu wskazanie obszarów i konkretnych miejsc w danym przedsiębiorstwie, w którym gospodarka energetyczna rozumiana poprzez zużycie prądu, gazu czy też ciepła działa nieprawidłowo i niewydajnie w odniesieniu do stwierdzonego poziomu "0" którym jest zazwyczaj dzień rozpoczęcia audytu. Poza wskazaniem takich obszarów, z definicji audyt energetyczny ma także zawierać konkretne wytyczne, których zastosowania ma wpłynąć na jak najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie energii w zakładach przemysłowych czy też mniejszych firmach. Podstawą do rozpoczęcia działań inwestycyjnych będzie zawarta w audycie energetycznym analiza ekonomicznej opłacalności wprowadzania zmian w określonym czasie.

Popularność audytu energetycznego

W Polsce z każdym rokiem zwiększa się świadomość przedsiębiorców, którzy coraz chętniej korzystają z usług profesjonalnych firm zatrudniających specjalistów-inżynierów, którzy w bardzo sprawny sposób są w stanie znaleźć obszary, na których firma zlecająca audyt traci pieniądze. Wzrost popularności wiąże się przede wszystkim z wymiernymi korzyściami dla przedsiębiorstwa. Stosunkowo niski nakład finansowy jaki musi zostać przez firmę poniesiony w celu stworzenia audytu, zwraca się bardzo szybko. Już w kilka miesięcy po wprowadzeniu nawet najmniejszej zmiany, firmy są w stanie zaoszczędzić na rachunkach za energie do kilkunastu tysięcy złotych.

Trzeba także pamiętać o tym, że od razu nie ma konieczności zlecania obszernego audytu energetycznego. Można zacząć od czegoś mniejszego. W praktyce bardzo dużo firm pierwszą styczność z audytami ma poprzez Audyt Elektryczny. To wycinek dużego audytu energetycznego, który skupia się tylko i wyłącznie na poprawie gospodarki prądem w firmie. Sprawdzane są parametry sieci, grupa taryfowa oraz np. czy występuje moc bierna na rachunku za prąd i szereg innych działań, które finalnie mają wpłynąć na obniżenie rachunku za prąd. Audyt elektryczny jest dobrym wstępem do audytu energetycznego.