Porównaj oferty

Audyt elektryczny

Audyt elektryczny

Audyt elektryczny sprowadza się do badania urządzeń zasilanych energią elektryczną. Wynikiem przeprowadzonego audytu jest dokument zawierający konkretne wytyczne z propozycją dalszych działań inwestycyjnych mających na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości pobieranego prądu przy zachowaniu takich samych paramentów pracy oraz m.in. odpowiednim doborze grupy taryfowej. Działania te mają na celu obniżenie wysokości rachunków za prąd. W dokumencie znajdą się także rekomendacje działań, których zastosowanie pomoże zoptymalizować koszty związane z oświetleniem. W zakładach produkcyjnych i przemysłowych, zbadane zostaną parametry sieci, a także instalacja zasilająca.

Audyt elektryczny - korzyści

Firmy decydujące się na przeprowadzenia audytu elektrycznego, który skupia się na urządzeniach podłączonych do sieci elektro-energetycznej otrzymają niezbędne informacje będące podstawą do dalszych inwestycji, bądź też bez kosztowych zmian organizacyjnych dzięki którym spadnie ilość zużywanej energii, a parametry pracy sieci będą dużo bardziej korzystne. Głównymi zaletami przeprowadzenia audytu elektrycznego są:

  1. Rekomendacje konkretnych działań i inwestycji wraz z analizą ekonomiczną zwrotu nakładów inwestycyjnych, które zostaną zrekompensowane niższym zużyciem prądu.
  2. Poznanie parametrów pracy sieci i godzinowego profilu zużycia prądu, który jest podstawą do odpowiedniego doboru grupy taryfowej prądu
  3. Analiza kosztów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej
  4. Dłuższa żywotność maszyn dzięki optymalizacji parametrów sieci

Należy pamiętać, że koszt audytu elektrycznego nie jest wysoki w stosunku do korzyści jakie osiąga firma przy wprowadzeniu nawet najmniejszych zmian.

Audyt elektryczny - koszty i finansowanie

Dla audytu elektrycznego istnieje kilka możliwości finansowania. Do tych najbardziej popularnych należą:

  1. Środki własne inwestora, którym jest firma zlecająca przeprowadzenie audytu
  2. Koszty pokrywa Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partner firmy. Wymagane w tym wariancie jest zawarcie umowy sprzedaży prądu z Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partnerem

W celu uzyskania szczegółów dotyczących przeprowadzenia audytu elektrycznego zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony wyżej formularz kontaktowy.

Audyt elektryczny oświetlenia i ogólne informacje

Audyt elektryczny często staje się jednym z elementów audytu energetyczego w przypadku dużych przedsiębiorstw. Dla mniejszych firm, biur czy też hoteli najczęściej spotykanym audytem jest audyt elektryczny oświetlenia. To dlaczego ten rodzaj audytu jest najbardziej popularny decydują przede wszystkim dwa czynniki:

  • oświetlenie budynków jest wykorzystywane przez wszystkich przedsiebiorców
  • stosunek nakładów inwestycyjnych związanych ze zmianą zarządzania oświetleniem, w stosunku do szybko uzyskanych korzyści w postaci niższego zużycia prądu jest bardzo szybko do uzyskania przez inwestora

Zaawansowany audyt elektryczny oświetlenia sprowadza się nie tylko do doboru innych żarówek, czy też zamontowania systemu czujników zapalających światło w czasie kiedy ktoś przebywa w danym obszarze. To także, a może przede wszystkim przegląd i remomendacja zmian w samej instalacji elektrycznej odpowiedzialnej za oświetlenie. Tylko kompleksowe podejście do tematu jest w stanie przynieść wymierne korzyści z tytułu wprowadzanych zmian.

Jak często należy przeprowadzać audyty elektryczne?

Audyty elektryczne przeprowadza się zazwyczaj raz w danej lokalizacji. Dane z pierwszego audytu są zawsze danymi wyjściowymi, względem których będziemy mogli w przyszłości ocenić czy wprowadzane zmiany faktycznie przełożyły się na niższe zużycie prądu. Wykonywanie kolejnych audytów elektrycznych w praktyce nie jest stosowane. Nie zmienia to jednak faktu, że cykliczna kontrola stanu instalacji elektrycznej jest wręcz wskazana.