optimal energy

O OptimalEnergy.pl piszą największe media w Polsce:

Cire
Gram w Zielone
Wprost

baner reklamowy po prostu energia

Strona główna > Aktualności > Dystrybucja prądu > Słownik pojęć Optimal Energy. Jakie moce są na fakturach ?

Słownik pojęć Optimal Energy. Jakie moce są na fakturach ?

12345

Ocena 5.0/5 (1 głosy/ów)

Słownik pojęć Optimal Energy. Jakie moce są na fakturach ?

Moc - to nie zawsze jedno pojęcie. Jakie rodzaje mocy możemy zobaczyć na fakturach ?

 

Moc umowna

Jest to moc czynna wyrażana w kW, która jest pobierana albo wprowadzana do sieci. Określona jest w dość skomplikowany sposób, albo w umowie sprzedaży energii albo w umowie o świadczenie usług dystrybucyjnych i określa się ją jako maksymalną wartość spośród średnich wartości mocy w ciągu 15 minut.

 

Moc zainstalowana

Jest to suma mocy zainstalowanych w danym obiekcie. Wobec czego jeśli posiadamy 15 urządzeń o mocach np. 2 kW to mnożmy 2 x 15 i otrzymamy wartość mocy zainstalowanej na poziomie 30 kW.

 

Moc przyłączeniowa

Tak jak w przypadku mocy umownej jest to moc czynna pobierana albo wprowadzania do sieci, ale na etapie planowania. Jej wartość służy zatem do zaprojektowania przyłącza. Moc przyłączeniowa jest ponownie podana w umowie o przyłączenie jako maksymalna wartość spośród wartości tej mocy w ciągu 15 minut.

 

Moc czynna i bierna

Dla osób, które nie interesują się elektrotechniką moc to zawsze moc. Istnieje jednak moc czynna, bierna i pozorna. Przedsiębiorstwo energetyczne inteersują dwa paramtery. Moc czynna oraz moc bierna. Obie te wartości są ze sobą ściśle powiązane, jednak moc bierna nie jest zjawiskiem pożądanym i za jej pobór obowiązuje dodatkowa opłata, jest ona niestety niezbędna do pracy niektórych urządzeń. Moc bierna wyrażana jest w Varach, natomiast moc czynna w bardziej nam znanej jednostce czyli w Watach. W obu przypadkach obliczenia mocy dokonuje się mnożąc wartość napięcia oraz natężenia prądu, a także uwzględniając kąt przesunięcia fazowego pomiędzy nimi.

 


Powrót