Koncesje Vervis

Działalność firmy Vervis skupia się na obrocie paliwem gazowym i energią elektryczną oraz jej wytwarzaniem. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Vervis:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku i została wydana dla spółki VERVIS Spółka z O.O. z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 47.

Numer koncesji: Nr OEE/768/3290/W/DRE/2014/ZJ

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: VERVIS Spółka z O.O. z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 47.

Numer koncesji: Nr OPG/267/3290/W/DRG/2014/TA

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej: WEE

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku i została wydana dla spółki: VERVIS Spółka z O.O. z siedzibą we Włocławku ul. Zielna 47.

Numer koncesji: Nr WEE/949/3290/W/3/2007/MOS