Porównaj oferty

Przyłącze energetyczne SN. Formalności w 2 miesiące

Przyłącze energetyczne SN

Usługa jest kierowana do odbiorców, którzy obecnie rozliczają się w grupie taryfowej C1x, C2x i planują zwiększenie mocy lub do nowych obiektów, które będą potrzebowały wykonania nowego przyłącza. W przypadku istniejących obiektów, które mają doprowadzone więcej niż jedno przyłącze w grupie taryfowej Cxx budowa własnego przyłącza energetycznego SN jest jeszcze bardziej uzasadniona ekonomicznie.

Przyłącze energetyczne - korzyści

Nowe przyłącze energetyczne to wymierne korzyści dla firmy. Korzyści wynikające z aspektów technicznych są indywidualną sprawą każdego zakładu, w zależności od maszyn i urządzeń pracujących w danym zakładzie lub ilości punktów odbioru prądu w przypadku np. biurowców. Pod kątem ekonomicznym inwestycja w przyłącze energetyczne SN to przede wszystkim:

 1. W przypadku istniejącego obiektu, który przechodzi z grupy taryfowej C na B oszczędności wynikające z niższych stawek dystrybucyjnych pozwalają na uzyskanie zwrotu z inwestycji już w przeciągu 12 miesięcy.
 2. Nowe przyłącze energetyczne SN to od samego początku niższe opłaty dystrybucyjne, które tak samo jak w przypadku zmiany grupy taryfowej z C na B generują bardzo duże oszczędności.

Przyłącze energetyczne - koszty i finansowanie

Przyłącze energetyczne to duża inwestycja dla każdego przedsiębiorstwa. Istnieje kilka możliwości finansowania budowy przyłącza energetycznego. Do tych najbardziej popularnych należą:

 1. Środki własne inwestora, którym jest firma zlecająca wymianę
 2. Koszty pokrywa Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partner firmy. Wymagane w tym wariancie jest zawarcie umowy sprzedaży prądu z Optimal Energy Sp. z o.o. lub Partnerem
 3. Kredyt/leasing - przygotowujemy propozycję dla firmy - Inwestora. Finansowania przez bank lub współpracujące firmy leasingowe
 4. Model ESCO - spłata inwestycji przez firmę z wygenerowanych oszczędności wynikających m.in. z niższych stawek opłat dystrybucyjnych

W celu uzyskania szczegółów zapraszamy do kontaktu poprzez zamieszczony wyżej formularz kontaktowy.

Przyłącze energetyczne definicja i ogólne informacje

Zacznijmy od definicji. Przyłącze energetyczne, a właściwie elektroenergetyczne to element sieci elektroenergetycznej, w którym następuje połączenie obszaru zarządzanego przez dystrybutora energii elektrycznej z infrastrukturą firmy lub domu. Dzięki wykonanemu przyłączeniu do sieci odbiorca ma możliwość pobierania prądu z sieci według zdefiniowanych warunków przyłączeniowych, które określają przede wszystkim moc przyłączenia oraz pobierane z sieci napięcie.

Podział przyłączy elektroenergetycznych

Ze względu na trzy podstawowe kryteria przyłącza elektroenergetyczne możemy podzielić w następujący sposób:

 • Ze względu na sposób doprowadzonego zasilania: napowietrzne oraz kablowe
 • Ze względu na liczę faz: jednofazowe i trójfazowe
 • Ze względu na poziom doprowadzonego napięcia: niskie napięcie (nn) lub średnie napięcie (SN)

Przyłącze energetyczne: Enea, Energa, PGE , Tauron, Innogy (RWE)

Firmy chcące ubiegać się o możliwość wykonania przyłącza lub podmioty, które je reprezentują muszą kontaktować się w tej sprawie z lokalnym Dystrybutorem prądu. W Polsce dystrybucja energii została podzielona pomiędzy 5 głównych dystrybutorów energii elektrycznej. W zależności od miejsca zamieszkania musimy udać się do najbliższego zakładu energetycznego w celu złożenia wniosku i przeprowadzenia odpowiedniej procedury. Poniżej mapa pokazująca podział Polski pod kątem dystrybutorów prądu.

przyłącze energetyczne sn

źródło: wikipedia.pl

Dla przypomnienia napiszemy, że zmiana sprzedawcy prądu nie powoduje zmiany dystrybutora, który dostarcza nam fizycznie prąd. Bez względu na to jakiego sprzedawcę wybierzemy, obowiązki dystrybutora względem podmiotu składającego wniosek o przyłącze są takie same.

Przyłącze energetyczne do firmy: czas realizacji

Czas, to poza kosztami decydujący parametr w podejmowaniu wielu decyzji. Nie inaczej jest w przypadku wykonywania przyłączy energetyczny SN. To w jakim czasie zostanie wykonana instalacja zależy od wielu czynników. Na nie wszystkie mamy bezpośredni wpływ. Do tych czynników należy przede wszystkim obsługa ze strony Dystrybutora Energii na danych obszarze i jego terminów związanych z wykonaniem pracy po swojej stronie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala jednak na maksymalne skrócenie czasu wszystkich spraw formalnych. Dzięki wielokrotnie przebytej procedurze stawiania nowych bądź remontów starych przyłączy doskonale wiemy jaką pracę możemy sami wykonać, tak aby po stronie Dystrybutora prądu było jak najmniej niewiadomych, dzięki czemu zdecydowanie szybciej będzie w stanie wykonać wspierane przez nas przedsięwzięcie.

Procedura przyłączenia do sieci firm

Sama procedura przyłączenia do sieci SN została zawarta w 4 krokach. Każdy krok procesu to oczywiści odpowiednio duża ilość pracy jaką należy wykonać. W celu zobrazowania harmonogramu warto wiedzieć, że w przypadku przyłączy energetycznych kroki procesu są następujące:

 1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia. Wniosek do dokument, który znajduje się na stronie dystrybutora energii elektrycznej do którego sieci chcemy się przyłączyć
 2. Umowa o przyłączenie do sieci jest podpisywana po ustaleniu zakresu prac i wymagań z pkt. 1
 3. Wykonywanie przyłącza.
 4. Podłączenie do sieci po zakończeniu prac, uregulowaniu opłat względem Dystrybutora i wysłaniu wniosku o gotowości instalacji do odbioru

Firmy, które zdecydują się na usługę związaną z realizacją przyłącza SN otrzymują w bardzo atrakcyjnej cenie profesjonalną usługę - audyt elektryczny.