Koncesje PKP Energetyka

PKP Energetyka to firma posiadająca koncesje na: obrót paliwem gazowym, obrót i dystrybucję energią elektryczną. Uprawniają one ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67.

Numer koncesji: Nr OEE/297/3158/N/2/2001/MS

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67.

Numer koncesji: Nr OPG/247/3158/W/DRG/2013/KL

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej: DEE

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67.

Numer koncesji: Nr PEE/237/3158/N/2/2001/MS