Koncesje Nida Media

Nida Media to firma posiadająca klika koncesji, między innymi na: obrót paliwem gazowym, obrót energią elektryczną, dystrybucję energii elektrycznej - uprawniające ten podmiot do sprzedaży i dystrybucji prądu i sprzedaży gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: „NIDA MEDIA” Spółka z o.o z siedzibą w Leszczach, adres: Leszcze 15, 28-400 Pińczów

Numer koncesji: Nr OEE/827/13618/W/OKA/2015/AM

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 1 października 2023 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: „Nida Media” Spółka z o.o. z siedzibą w Leszczach, adres: Leszcze 15, 28-400 Pińczów

Numer koncesji: Nr OPG/235/13618/W/DRG/2013/TA

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej: DEE

Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: „NIDA MEDIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Leszczach, adres: Leszcze 15, 28-400 Pińczów

Numer koncesji: Nr DEE/344/13618/W/OKA/2015/AM