Porównaj oferty

Grupa zakupowa energii elektrycznej - dla kogo?

Na rynku istnieje wiele grup zakupowych energii, jednak tylko największe z nich pozwalają osiągnąć najwyższe korzyści dla firm, które do nich dołączyły. Grupy zakupowe energii są świetnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, którym zależy na jak najniższej cenie. Dołączenie do grupy zakupowej daje możliwość obniżenia kosztów energii elektrycznej, związanych zarówno z zakupem, jak i dystrybucją. Im więcej firm, które tworzą grupę, tym większe możliwość organizatorów grupy w negocjacjach stawek za energię elektryczną w bezpośrednim kontakcie z wytwórcami. W przypadku grup zakupowych organizowanych przez Optimal Energy i współpracujących Partnerów co 2 miesiące kilkadziesiąt firm zużywających łącznie podad 20GWh uzyskuje maksymalnie niską cenę zakupu prądu.

Grupa zakupowa energii elektrycznej - cel

Wielkość zapotrzebowania grupy zakupowej na energię elektryczną wyznacza siłę negocjacyjną podczas rozmów mających na celu uzyskanie jak najkorzystniejszych warunków. Grupa zakupowa budowana jest na zasadach partnerstwa firm w niej zawartych dla osiągnięciu wspólnego celu. W grupie zakupowej uczestnik może liczyć na znacznie niższe ceny energii, ponieważ w negocjacji uczestniczą reprezentanci, którzy mają zdolność pertraktacji i dużą wiedzę na temat rynku energii, a także dbający o poprawne przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej. Członkowie grupy mogą zawsze liczyć na pomoc w doborze chociażby właściwych parametrów dystrybucji energii elektrycznej. Ze strony firmy uczestniczącej poza przesłaniem niezbędnych dokumentów takich jak rachunki za prąd w celu ustalenia zużycia prądu z ostatniego roku, nie jest wymagana żadna inna aktywność. Cały proces negocjacji i formalności z tym związanych odbywa się poza klientem, któremu finalnie przedstawiana jest cena zakupu prądu do jego finalnej akceptacji.

Grupa zakupowa energii elektrycznej - tworzenie

Grupa zakupowa zyskuje na sile z każdym nowym jej uczestnikiem. Dołączenie do grupy zakupowej jest bardzo łatwe do zrealizowania i polega na podpisaniu jednej umowy. Większość dużych grup zakupowych świadczy załatwienie wszystkich formalności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej dzięki jednemu upoważnieniu. Przedstawienie atrakcyjności oferty odbywa się przez wykorzystanie narzędzia, którym jest kalkulator cen prądu. Odbiorca ma również możliwość przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, dzięki któremu można zredukować sytuacje, w których występują niepotrzebne straty mocy.

Grupa zakupowa energii elektrycznej - informacje

Organizatorzy grupy zakupowej energii powinni być zawodowcami, którzy specjalizują się w operacjach mających na celu porównanie cen energii elektrycznej. Informacje o efektach rozmów grupy przekazywane są wszystkim członkom pod koniec okresu, w którym następuje zamknięcie naboru nowych uczestników. Dobrze zorganizowana grupa zakupowa zapewnia co pewien określony czas informacje na temat liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw oraz kosztów energii elektrycznej dla swoich uczestników. W momencie gdy do grupy dołączy odpowiednia duża liczba firm, Odbiorcy pozostaną poinformowani o możliwości kolejnego obniżenia kosztu energii elektrycznej. W przypadku grup zakupowych Optimal Energy, ze względu na bardzo duże zainteresowanie nabór firm jest prowadzony w sposób ciągły. Zapraszamy do kontaktu!