Koncesje Gaspol

Firma Gaspol posiada koncesje na obrót paliwem gazowym na terenie Polski jak i poza granicami naszego kraju, obrót energią elektryczną - uprawniają one ten podmiot do sprzedaży gazu i prądu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 30 listopada 2023 roku i została wydana dla spółki: Gaspol S.A. al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Numer koncesji: Nr OEE/753/2953/W/DRE/2013/ZJ

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Gaspol S.A. al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Numer koncesji: Nr OPG/215/2953/W/2/2012/KL

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą: OGZ

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: Gaspol S.A. al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Numer koncesji: Nr OGZ/61/2953/W/DRG/2013/KL