Porównaj oferty
Koncesje Engie

Engie skupia się na obrocie paliwem gazowym i energią elektryczną. Firma posiada koncesje, uprawniające do sprzedaży prądu odbiorcom końcowym i obrotu gazem. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez Engie:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: ENGIE Energy Management s.c.r.l. z siedzibą w Brukseli, Belgia Boulevard Simon Bolivar 34

Numer koncesji: Nr OEE/727/22568/W/DRE/2016/ZJ

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą: OPG

Koncesja na obrót gazem ziemnym z zagranicą obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: ENGIE Energy Management scrl z siedzibą w Brukseli Boulevard Simon Bolivar 34

Numer koncesji: Nr OGZ/175/22568/W/DRG/2016/TA

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności