Koncesje Enesta

Enesta posiada między innymi koncesje na obrót paliwem gazowym i obrót energią elektryczną - uprawniające ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej szczegóły:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku i została wydana dla spółki: ENESTA Spółka z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1.

Numer koncesji:Nr OEE/225/728/W/3/99/MJ

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku i została wydana dla spółki: Spółka z o.o z siedzibą w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1.

Numer koncesji: Nr OPG/34/728/W/3/99/MJ