Porównaj oferty
Koncesje Energia Polska

Energia Polska to firma posiadająca koncesje na: obrót paliwem gazowym i obrót energią elektryczną. Uprawniają one ten podmiot do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom finalnym na terenie Polski. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki.

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 1 czerwca 2024 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Energia Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Myszkowska 3/2.

Numer koncesji: OEE/787/23288/W/DRE/2014/ŁG

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla przedsiębiorcy: Energia Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Al. Kasztanowa 5.

Numer koncesji: Nr OPG/334/23288/W/DRG/2016/MŻ

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności