Porównaj oferty
Koncesje EnergiaOK

Działalność firmy EnergiaOK skupia się na obrocie paliwem gazowym i energią elektryczną oraz jej wytwarzaniem. Firma posiada koncesje uprawniające do sprzedaży prądu i gazu odbiorcom końcowym. Koncesje zostały wydane przez Prezesa Urzędu regulacji energetyki. Poniżej zawarte są szczegóły dotyczące koncesji posiadanych przez EnergiaOK:

Koncesja na sprzedaż prądu: OEE

Koncesja na sprzedaż energii elektrycznej obowiązuje do dnia 1 listopada 2024 roku i została wydana dla spółki ENERGIAOK Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 17 stycznia 48.

Numer koncesji: Nr OEE/804/24040/W/DRE/2014/AB

Koncesja na sprzedaż gazu: OPG

Koncesja na sprzedaż gazu ziemnego obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 roku i została wydana dla spółki: EnergiaOK Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. 17 Stycznia 48.

Numer koncesji: Nr OPG/323/24040/W/DRG/2016/ŁP

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Planujesz skorzystać z oferty tej firmy?

Zanim podpiszesz umowę, porównaj oferty i wybierz faktycznie najlepszą.

Wybierz rodzaj klienta

Wybierz produkt, o którym chcesz porozmawiać

Uzupełnij swoje dane

Wybierzemy dla Ciebie najlepsze firmy, które przedstawią ofertę.

Więcej informacji w Polityce Prywatności